KONTAKTPERSON

DIGITAL BYGGING

Eksisterer det ikke noe som er bra nok? Da bygger vi det!

Eksisterer det ikke noe som er bra nok? Da bygger vi det!

Har du flere systemer som fungerer bra for seg, men ikke snakker sammen? Da integrerer vi dem!

Våre utviklere har bred kompetanse og lang erfaring fra både gründervirksomhet og konsern, og kan levere fra småskala MVP’s (minste leverbare produkt) til integrerte løsninger i store digitale økosystemer. 

Med digital bygging mener vi utvikling av nye løsninger, videreutvikling av eksisterende, og det å skape noe nytt integrert med andre systemer. Alt for å gjøre hverdagen bedre. 

 

Veni jobber med den nyeste teknologien, men lar det gå sport i å overta eldre løsninger og fornye disse uten at kunden skal ta et altfor stort økonomisk løft. Sammen finner vi en trygg vei ut av en verden med eldre, utdaterte systemer. Vi lager web-løsninger tilpasset enhver flate, og app’er etter behov. Moderne løsninger kjører i skyen hos Microsoft (Azure), Amazon og Google, men vi kan også levere i egne driftsmiljøer. 

Eldre programmer og systemer opererer gjerne i sine egne siloer. En typisk bedrift har som regel mange ulike systemer som dekker ulike behov i driften. Ved å integrere disse og få dem til å snakke sammen strømlinjeformes mer av driften. Her kan dere forenkle prosesser og hente ut ny innsikt og verdi.

Visste du at vi kan bygge apper rett oppå eksisterende systemer og regneark? Med Power-apps kan vi forenkle hverdagen deres på kort tid og et hyggelig budsjett. Ta kontakt med oss for å lære mer.

VI TILBYR TJENESTER INNENFOR DISSE
OMRÅDENE

KARTLEGGING

Før man bygger, så planlegger man. Dette kan vi, og gjør dette sammen med deg. 

VÅRE PRODUKTER OG LØSNINGER

Kanskje har du de samme utfordringene som andre? Vi har ferdige produkter og løsninger klar til bruk.

PRODUKTUTVIKLING

Har du satt deg fast eller har ideen, men mangler det tekniske teamet? Vi kan overta ansvaret for produktutviklingen.

DESIGN OG UX

Alt handler om mennesker. Vi har skarpe design- og UX-team som sikrer et brukersentrert fokus i all utvikling.

TEST OG MONITORERING

Oppdag potensielle feil før brukeren gjør det. Vi kvalitetssikrer software og integrasjoner.

TRYGG HAVN

Digitale løsninger og produkter er ikke vedlikeholdsfrie. Vi sørger for sikre løsninger, forvaltning og trygg drift.

KONSULENTER OG TEAMLEVERANSER

Har du kontrollen selv og trenger bare litt ekstra hjelp? Det ordner vi!

DIGITAL BYGGING

Eksisterer det ikke noe som er bra nok? Da bygger vi det! Fra småskala MVP’s til storskala systemer.