Kontakt oss

Energieffektivisering av bygg

Vi bistår byggherrer og entreprenører med å realisere trivselsskapende og energieffektive bygg. Vi følger byggeprosjekter fra tidligfase forstudier av energiforsyning til idriftsetting og driftsoppfølging etter oppføring.

Planlegging og gjennomføring av bærekraftige byggeprosjekter

Veni Bygge Smart arbeider hovedsakelig med planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter, både nybygg og rehabilitering.

Vi er dedikert til å skape kundeverdi gjennom å kombinere vår fagkompetanse og erfaring fra bransjen med bærekraftig digitalisering.

Vi spenner over et bredt spekter av tjenester, og vår ekspertise strekker seg fra strategisk rådgivning til detaljert planlegging. 

Vi vil bidra til å skape høyt presterende bygg – en betegnelse vi anvender for å beskrive fremtidsrettede og bærekraftige bygg. 

Hvordan realisere trivselsskapende og energieffektive bygg?

Bygninger står i dag for 40 % av verdens energibruk og klimautslipp. Utredninger fra IPCC og EU identifiserer energieffektivisering og omlegging til bærekraftige energikilder i bygg som noen av de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme klimatiltakene som kan utføres. Samtidig er det viktig at slike tiltak ikke kommer på bekostning av trivselen, helsen eller produktiviteten til de som skal oppholde seg i byggene. 

Venis energirådgivere bistår byggherrer og entreprenører med å realisere trivselsskapende og energieffektive bygg. Våre rådgivere følger byggeprosjekter fra tidligfase forstudier av energiforsyning til idriftsetting og driftsoppfølging etter oppføring.

Vår kompetanse inkluderer energisimuleringer, tiltaksvurderinger, styring og driftsoppfølging, samt dimensjonering av varmesentraler.