KONTAKTPERSON

ENERGI

Bygninger står i dag for 40 % av verdens energibruk og klimautslipp. Utredninger fra IPCC og EU identifiserer energieffektivisering og omlegging til bærekraftige energikilder i bygg som noen av de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme klimatiltakene som kan utføres. Samtidig er det viktig at slike tiltak ikke kommer på bekostning av trivselen, helsen eller produktiviteten til de som skal oppholde seg i byggene.

Venis energirådgivere bistår byggherrer og entreprenører med å realisere trivselsskapende og energieffektive bygg. Våre rådgivere følger byggeprosjekter fra tidligfase forstudier av energiforsyning til idriftsetting og driftsoppfølging etter oppføring. Vår kompetanse inkluderer energisimuleringer, tiltaksvurderinger, styring og driftsoppfølging, samt dimensjonering av varmesentraler.

VI TILBYR TJENESTER INNENFOR BLANT ANNET DISSE
OMRÅDENE

ENERGIKARTLEGGING AV BYGG OG OMRÅDER

 • Bestemme energi- og effektbehov for bygg om områder
 • Rådgi om valg av løsninger
 • Lønnsomhetsberegninger av potensielle energi- og effekteffektiviseringstiltak
 • Termiske inneklimasimuleringer
 • Dagslysberegninger
 • Enklere CFD analyser av inntak/avkastløsninger.

ENERGIEFFEKTIVISERING OG OMLEGGING I EKSISTERENDE BYGG OG ANLEGG

 • Kartlegging og identifisering av potensielle optimaliserings-tiltak
 • Livssykluskostnadsanalyser (LCC) av identifiserte tiltak
 • Tilstandsvurdering og energivurdering av tekniske anlegg

SERTIFISERING AV BYGG OG OMRÅDER

 • Energimerking
 • Energivurderinger av tekniske anlegg
 • Passivhus (NS3700 og NS3701)
 • BREEAM-NOR
 • Nullutslippsbygg og -områder

ENERGIFORSYNING TIL BYGG OG OMRÅDER

 • Energioptimalisering på områder
 • Passive og aktive løsninger
 • Energi i nettverk
 • Hybride energisystemer

VI TILBYR TJENESTER INNENFOR BLANT ANNET DISSE
OMRÅDENE

Innovasjon

Den teknologiske utviklingen skjer i rekordfart og vi ønsker å hjelpe deg på veien

BÆREKRAFT

Veni hjelper private og offentlige bedrifter med å definere, gjennomføre og dokumentere sine bærekraftmål