KONTAKTPERSON

Kontaktskjema

GiANT – lederutvikling

Vi hjelper ledere å frigjøre potensialet i mennesker og team slik at de skaper resultater de er stolte av!

Utfordringen med å tiltrekke, utvikle og beholde mennesker

Undersøkelser gjennomført av McKinsey viser at 40% svarer «noe sannsynlig» at de bytter jobb de neste 3-6 månedene, og hele 36% av de som sluttet frivillig de siste 6 mnd svarer at de ikke hadde en ny jobb å gå til. Så hvordan tiltrekke, utvikle og beholde dyktige mennesker i en verden hvor vi kan jobbe når som helst, fra hvor som helst og sammen med hvem som helst?

Vår tilnærming

Vi er tilknyttet og sertifisert gjennom GiANT Worldwide. Deres prosesser og verktøy brukes daglig av over 850 konsulenter i mer enn 100 land. Verktøyene er bygget for å adressere utfordringene med å lede i den digitale tidsalder. De er visuelle og konkrete, i tillegg til at man enkelt kan ta dem i bruk med en gang.

Teknologiplattformen til GiANT tilgjengeliggjør verktøyene på en måte som gjør det mulig å nå alle og ikke bare de øverste ledernivåene. På denne måten kan man få et felles språk og kultur i hele organisasjonen.

www.giantworldwide.com

Vi tilbyr tjenester innenfor både ledercoaching og teamutvikling. Vår erfaring er at en kombinasjon av disse er det som skaper best resultater over tid.

Ledercoaching

Innflytelsesrike ledere opplever ofte å stå alene. Vi tilbyr en nøytral arena hvor de kan tenke høyt og ufiltrert, og snakke åpent om tyngden av ansvar, personlige utfordringer og drømmene for fremtiden. Hvordan skape resultater man er stolt av, som også er bærekraftig både for seg selv og andre.

Teamutvikling

Spenningen mellom det vi skal levere i dag versus den langsiktige visjonen for hvor vi skal, er noe de fleste team utfordres av. Gjennom å systematisk legge til rette for at alle blir hørt og verdsatt, hjelper vi med å bygge og lede robuste og høyt presterende team. Team som frigjør potensialet til hver enkelt, og som skaper synergier.

Ledercoaching

Performance coaching

Et strategisk samarbeid om å skape resultater du er stolt av. Programmet gir ledere en nøytral arena hvor de kan adressere de spesifikke forretningsutfordringene de står ovenfor, og gir dem støtte i å levere på resultatene de måles mot.

Talentutvikling

En investering i ledertalenter med voksende ansvar. Programmet hjelper dem å få klarhet i egne styrker og blindsoner, og gir dem verktøy til å lede seg selv og andre. For å kunne håndtere større ansvar og prosjekter på en sunn måte er balanse mellom jobb og fritid en nøkkelferdighet.

XCore

Er et 12-månedersprogram hvor ledere møtes jevnlig og får konkrete verktøy de tar med seg og bruker i teamene sine.

Teamutvikling

Executive teamutvikling

Et strategisk samarbeid med en toppleder (ofte CEO /Founder ) for å hjelpe dem med å bygge og lede et sunt, bærekraftig og høyt presterende team. Programmet består av en kombinasjon av 1:1 coaching, team-workshoper og en valgfri, men anbefalt team retreat.

5 Voices

En serie med workshoper for å bygge og utvikle prestasjonene til team. Programmet er praktisk orientert og legger til rette for at alle i teamet blir hørt, verdsatt og får bidra med sitt beste.

Intern endringsagent

Et intensivt 3-månedersprogram for å utruste interne ressurspersoner hos kunden slik at de kan bruke GiANTs verktøy og metoder i selskapet på egen hånd.

Andre Tjenester

GiANT Life intensive

For innflytelsesrike ledere som står ved et veiskille. GiANT Life Intensive er en unik prosess for å sikre sammenheng mellom hvem en ønsker å være og hva en ønsker å gjøre. Programmet gir økt klarhet for ønsket fremtid og en plan for hvordan komme dit.

Foredrag / Innlegg

Vi bidrar gjerne på foredrag eller innlegg på konferanser eller andre samlinger.

Ta kontakt

Ønsker du å vite mer om tjenestene våre og hva som vil kunne passe deg og din situasjon ta kontakt for en uforpliktende samtale.

I Veni bruker vi GiANT mot våre team – hør hva daglig leder, Petter Alfsen har å si om verktøyet

VI TILBYR TJENESTER INNENFOR BLANT ANNET DISSE
OMRÅDENE

Kurs og opplæring

Veni er kursholdere for Grønn Byggallianse innen BREEAM-NOR og vi skreddersyr opplæring for bedrifter innen bærekraftstema. Ta kontakt!

Sertifisering av bygg, anlegg og områder

Sertifisering av bygg, anlegg og områder er et viktig redskap for å oppnå bærekraftambisjoner i langvarige, kompliserte prosjekt. Venis bærekraftrådgivere bistår med sertifisering innen følgende standarder for bygg, anlegg og områder:

 • WELL Building Standard
 • BREEAM-NOR
 • BREEAM Communities
 • BREEAM In-Use
 • CEEQUAL

Sirkulære bygg og områder

Utvikling av sirkulære bygg og områder krever høyt fokus på ressurseffektivitet, avfallsminimering, og design for endringsdyktighet. For å innfri FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg, må minst 50 prosent av byggets materialer og komponenter være ombrukte og ombrukbare. Veni kan bistå innen

 • Helhetlig evaluering av rehabilitering og rivning
 • Mulighetsstudier for ressursutnyttelse ved rivningsarbeider (BREEAM Wst 01)
 • Ombruk av materialer
 • Design for ombrukbarhet og endringsdyktighet
 • Delingsøkonomi og bonussystemer for grønne valg

Tre som konstruksjonsmateriale

Bruk av tre som konstruksjonsmateriale har fått et stort løft i løpet av de siste årene. Tre kan i mange tilfeller erstatte mer klimabelastende materialer, og blir stadig mer etterspurt. Norge har i løpet av få år tatt store steg i bruken av tre både innen bolig- og næringsbygg, noe som har vekket oppmerksomhet også internasjonalt. Vi i Veni har bidratt i flere av disse prosjektene og bidrar svært gjerne i de kommende. I tillegg til erfaring med tidligfasevurderinger for kontor-, undervisnings- og handelsbygg, har vi god oversikt over leverandører i inn- og utland. Vår medarbeider Kristin Bryne-Sandvik har hatt en prosjektstilling som Tredriver i Rogaland siden 2018.

Utvalgte referanseprosjekter er Finansparken (Årets trebyggeri 2019, Stavanger kommune Byggeskikksprisen 2020) | Lyse Elnetts nye administrasjonsbygg – Jærveien 33, Sandnes | Energihuset – Innovasjonspark, Stavanger | WOOD – Site 4016, Stavanger | Innoasis – Sverdrupsgate 27, Stavanger | Verksgata 28-32, Stavanger | Godalen vgs og Hetland vgs.

Livssyklusanalyser og klimagassberegninger

Veni har spisskompetanse innen livsløpsvurderinger (LCA), livssykluskostandsanalyser (LCC), klimagassberegninger, og utredning av klima- og miljøtiltak. Vi tilbyr følgende tjenester på dette feltet:

 • GHG Rapportering for prosjekter og virksomheter på Scope 1,2 eller 3
 • Utarbeide skreddersydde regneverktøy for LCA og LCC-analyser
 • Utarbeide miljødeklarasjoner (EPD)
 • LCC, LCA og klimagassregnskap for BREEAM-NOR prosjekter
 • Identifisere og beregne kost-nytte av klima- og miljøtiltak
 • Sammenligne klimagassavtrykk og livssykluskostnader for alternative produkter og systemer

Miljøledelse

Vi er sertifisert som miljøleder innen ISO 14001 og godkjent konsulent Miljøfyrtårn. Vi bistår derfor svært gjerne med full gjennomgang av styringssystemet for forberedelse til sertifisering eller bistand men enkelte rutiner, handlingsplaner eller policyer. Veni har intern gjennomgang av sitt  virksomhetssystem og har satt mål om miljøfyrtårnsertifisering våren 2021.

RELATERTE TJENESTER

ENERGI

Vi hjelper med å energisertifisere bygg