KONTAKTPERSON

KARTLEGGING

“If you don’t know where you are going, you’ll end up someplace else.” – Yogi Berra

God kartlegging. Det mest kostbare leddet å hoppe over.

I digital bygging og utvikling er det et uendelig antall veier man kan gå. Noen fører ingensteds. Noen gir en kortsiktig fiks, men løser ikke problemet. Noen koster mer enn de leverer. Heldigvis, finnes det også noen veivalg som leder deg i rett vei. Disse hjelper vi deg med.

Vi har flere fremgangsmåter for å finne de gode løsningene sammen med kundene våre. I kartleggingen knytter vi forretningsideen eller -modellen til praksis og et konkret veikart. Det handler om hvilken problemstilling dere har i bedriften og hva man ønsker å oppnå for hvem.

Sammen med dere vil vi kartlegge mulighetsrommet, brukere og suksesskriterier, sette milepæler, estimere budsjett og prioritere riktig.

En god kartleggingsprosess sørger også for at alle involverte er om bord i prosessen, og sikrer at man ikke biter over for mye på en gang. Her ligger det mye god verdi.

Typisk utgangspunkt for kartlegging

Digital produktutvikling
– hva, hvordan og når skal vi utvikle? Hva ønsker vi å oppnå og hvilke ressurser har vi til rådighet for å nå milepælene?

Digitalisering i organisasjonen
– hvordan skape reell verdi med digitalisering og hvor er det smart å starte?

Verifisering av idé
– vil det kunne fungere i praksis?

Mange har kanskje en god ide de tror på, men trenger bekreftelse på om den er realiserbar, både i forhold til markedet og teknologien.

Fjerning av tidstyver.
– mange bedrifter har fremdeles flere tidkrevende manuelle prosesser som kan digitaliseres og sørge for at kolleger kan få bruke tiden sin på mer spennende ting.

Vi bistår med kartlegging og løsningsforslag for hva som er mulig å gjøre av forbedringer og hvor det kan være lurt å starte.

Sammensetting av ulike digitale systemer.
– for en mer effektiv hverdag.

Med et team som har erfaring fra både gammelt og nytt, er vi den rette partneren for å kartlegge hva dere har i dag og hvordan man best mulig kan hente verdi ut av eksisterende software og løsninger.

Sikring av eksisterende produkt eller løsning.
– Hvordan trygge og sørge for stabil drift?

I en kartleggingsprosess av et eksisterende produkt vil vi sammen med dere skaffe et bilde av sitasjonen i dag og legge en plan for hva som må til for gjøre løsningen mer robust.

“Me vil laga ein app”
– Så spennende! Hvilket problem skal den løse?

Hva skal den inneholde? Hvem skal bruke den? Hva bryr brukerne seg om? Hvordan skal den se ut? Hvordan skal brukerreisen være? Hva må til for at den faktisk blir brukt og skaper engasjement? Hvilken funksjonalitet må være på plass først og hva kan vi vente med? Hvilket budsjett skal holdes?

Mye å tenke på? Ja. Sammen med dere, våre designere, UX og forretningsutviklere definerer vi hva som må til for å skape suksess og hvordan vi kan få det til innen rammene som legges.

Før man bygger, så planlegger man. Dette kan vi, og gjør dette sammen med deg. Vi kartlegger muligheter og utformer forslag for å legge de beste føringene for videre utvikling og prototyping. 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå dere. 

VI TILBYR TJENESTER INNENFOR DISSE
OMRÅDENE

KARTLEGGING

Før man bygger, så planlegger man. Dette kan vi, og gjør dette sammen med deg. 

VÅRE PRODUKTER OG LØSNINGER

Kanskje har du de samme utfordringene som andre? Vi har ferdige produkter og løsninger klar til bruk.

PRODUKTUTVIKLING

Har du satt deg fast eller har ideen, men mangler det tekniske teamet? Vi kan overta ansvaret for produktutviklingen.

DESIGN OG UX

Alt handler om mennesker. Vi har skarpe design- og UX-team som sikrer et brukersentrert fokus i all utvikling.

TEST OG MONITORERING

Oppdag potensielle feil før brukeren gjør det. Vi kvalitetssikrer software og integrasjoner.

TRYGG HAVN

Digitale løsninger og produkter er ikke vedlikeholdsfrie. Vi sørger for sikre løsninger, forvaltning og trygg drift.

KONSULENTER OG TEAMLEVERANSER

Har du kontrollen selv og trenger bare litt ekstra hjelp? Det ordner vi!

DIGITAL BYGGING

Eksisterer det ikke noe som er bra nok? Da bygger vi det! Fra småskala MVP’s til storskala systemer.