KONTAKTPERSON

PLANNER: prosjektplanlegger

Planner er vårt verktøy for raskt og enkelt lage en fremdriftsplan for prosjektet ditt. Vår innebygde visuelle konfigurator bygger grunnlaget for planen, mens resepter basert på beste praksis gjør at dere raskt kan etablere første versjon av prosjektets fremdriftsplan. En god fremdriftsplan er av de viktigste ingrediensene i et forutsigbart byggeprosjekt.

Men enkle tastetrykk, i en steg for steg prosess, defineres viktige parameterne for fremdriftsplanen, bygget geometri med bygningskropp, antall etasjer og hvilke funksjoner som finnes i bygget. Sjakter og tekniske rom plasseres. Resultatet fra konfigureringsprosessen er en skisse som raskt og enkelt formidler hovedtrekkene til prosjektet og gjør det enkelt å kommunisere til andre.

Planner inneholder også plan-resepter bygget fra beste praksis. Reseptene er en samling oppgaver / aktiviteter som skal til for å løse funksjonene som er beskrevet gjennom konfigureringsprosessen. Formler bygget med produksjonsrater, mengder og bemanning gir prosjektet forutsigbarheten og fleksibiliteten som trengs for å lage en god fremdriftsplan.

Den intuitive og enkle oppbygningen gjør det enkelt å juster eller endre planen dersom forutsetningene i prosjektet endrer seg.

Verktøyet er bygget på vår forståelse av lokasjonsbasert planlegging og et utmerket utgangspunkt for oppfølging gjennom metodikken fra Last Planner ® System

Life@site innholder følgende produkter:

PLANNER: prosjektplanlegging

Planner er vårt verktøy for raskt og enkelt lage en fremdriftsplan for prosjektet ditt. Vår innebygde visuelle konfigurator bygger grunnlaget for planen, mens resepter basert på beste praksis gjør at dere raskt kan etablere første versjon av prosjektets fremdriftsplan. En god fremdriftsplan er av de viktigste ingrediensene i et forutsigbart byggeprosjekt.

Men enkle tastetrykk, i en steg for steg prosess, defineres viktige parameterne for fremdriftsplanen, bygget geometri med bygningskropp, antall etasjer og hvilke funksjoner som finnes i bygget. Sjakter og tekniske rom plasseres. Resultatet fra konfigureringsprosessen er en skisse som raskt og enkelt formidler hovedtrekkene til prosjektet og gjør det enkelt å kommunisere til andre.

DRIVE: prosjektgjennomføring

Drive er life@site sitt verktøy for å styre og følge opp fremdriften gjennom byggefasen. Verktøyet gjør det enkelt å holde planen oppdatert og tilgjengelig for i et prosjekt både de som er fysisk på byggeplass, men også de som ikke er til stede hver dag. Drive er utviklet for å skape forutsigbarhet og flyt på byggeplass. Den visuelle fremstillingen av planen gjør det enkelt å oppdage hindringer tidlig slik at en har mulighet til å håndtere dem på en bedre måte. Erfaringsdataen på hva som faktisk ble utført på byggeplass gjør det også enklere å ta lære av det som skjer både fortløpende i prosjektet og i nye prosjekter.

RELATERTE TJENESTER

BÆREKRAFT

Vi tilbyr rådgivningstjenester som spenner fra overordnede bærekraftstrategier på virksomhets- og områdeutviklingsnivå, til miljøtiltak og sertifiseringer på produktnivå.

VDC

VDC er en helhetlig metodikk for gjennomføring av byggeprosjekter med sterkt fokus på gevinstrealisering gjennom samspillet mellom mennesker, teknologi og prosesser.

INNOVASJON

Verdiskapning gjennom utvikling og anvendelse av fremtidsrettet teknologi.