KONTAKTPERSON

Den digitale plattformen Life@Work syr sammen tjenester som gjør hverdagen enklere og mer effektiv for brukere av kontorbygg.

Life@Work er en digital plattform der byggeier kan samle alle tjenester og ressurser for et bygg i en felles portal eller appDermed vil både leietakere, driftsorganisasjon og byggeier selv bruke en felles digital løsning for alt som har med bygget å gjøre. De vil da få tilgang til tjenester basert på deres rolle og deres behov. Håndteringen av leietakere og tilganger skjer sentralt i Life@Work plattformen, og det sikrer høy sikkerhet og at alt skjer i henhold til GDPR. 

Applikasjonen kan ha den grafiske profilen og andre elementer som byggeier ønsker. Brukerne av bygget behøver ikke å forholde seg til en rekke forskjellige applikasjoner, portaler og apper, men finner alle tjenester samlet en plass med et enhetlig grensesnitt. Vi gjør arbeidsdagen enklere og mer smidig når de kan bruke samme app.

Byggeier kan med Life@Work ta grep om verdiene sine og kan skape en enkel og sømløs hverdag for leietakerne. Gjennom Life@Work kan byggeier både redusere kostnader, skape nye inntekter og ikke minst øke kundelojaliteten. 

Dette gjør vi:

Life@Work tilrettelegger for høyere trivsel og økt samhandling mellom brukerne av bygget. 
Vi gjør hverdagen enklere, sparer tid og det blir lett å ta bærekraftige valg.  

RELATERTE TJENESTER

BÆREKRAFT

Vi tilbyr rådgivningstjenester som spenner fra overordnede bærekraftstrategier på virksomhets- og områdeutviklingsnivå, til miljøtiltak og sertifiseringer på produktnivå.

VDC

VDC er en helhetlig metodikk for gjennomføring av byggeprosjekter med sterkt fokus på gevinstrealisering gjennom samspillet mellom mennesker, teknologi og prosesser.

INNOVASJON

Verdiskapning gjennom utvikling og anvendelse av fremtidsrettet teknologi.