KONTAKTPERSONER

PROXIMITY – Skytjenester for Olje & Gass

Proximity ble startet i 2011 og ble i 2020 en del av Veni familien.

Vi er et team med forretningsfolk og lidenskapelige utviklere, som lager nettbaserte applikasjoner levert til våre kunder som programvare-tjenester (SaaS). Våre markedsledende produkter er funksjonsrike og spekket med avansert funksjonalitet.

Proximity er Veni sin spydspiss mot olje og gass markedet. Vår viktigste kompetanse ligger i logistikk, styring og optimalisering av forretningsprosesser.

Vi har 10 års erfaring med utvikling på Azure plattformen og mennesker med en domenekunnskap og industriforståelse få andre teknologiselskap kan skilte med.

Kanskje har du de samme utfordringene som andre? Vi har ferdige produkter og løsninger som raskt kan implementeres og settes i drift hos dere

I Veni skaper vi produkter og løsninger som skaper synlig og direkte verdi for kundene våre. Disse er skybaserte SaaS løsninger som lett integreres og skaleres til behovet.  Produktene våre er utviklet i tett samarbeid med bransjene og brukerne  for å sikre kvalitet og riktig funksjonalitet.

Våre systemer er bygget i moduler. Dette muliggjør stor grad av tilpassing, slik at det enkelt kan integreres i eksisterende prosesser. 

HR, KOMPETANSE- OG RESSURSPLANLEGGING

Komplett HR-system laget til koordinatorer og operasjonellpersonell for planlegging av arbeidsrotasjoner.

I Perseus støttes bemanning av prosjekter i henhold til kompetanse og ressursbehov i tillegg til planlegging av komplekse rotasjonsordninger og skiftplaner – med full oversikt over alt tilgjengelig personell, deres kompetanse og utnyttelsesgrad.

Competence Tracker er et program utviklet for å gi en systematisk tilnærming og dokumentasjon av realkompetanse og trening ut over sertifiseringen.

ERP OG UTLEIE

Proma er et modulbasert bedriftsressurs planleggingssystem (ERP). Har dere utleie av utstyr eller utfører prosjekter på flere lokasjoner, så er Proma det ultimate styringssystemet – med full kontroll i alle prosjektfaser, fra kontraktsinngåelse til fakturering.

Proma er modulbasert, slik at det enklere kan integreres i eksisterende prosess infrastruktur.

VEDLIKEHOLD OG PROSESSPLANLEGGING

Maintweb er et system laget for god prosessplanlegging og -oversikt for vedlikehold. Med dette programmet sikrer man utførelsen av vedlikeholdsarbeid med tilhørende dokumentasjon og rapportering.

Som bruker har man full oversikt over roller og stedfortredere, hvem som gjør hva, status på oppgaver og arbeid, fullføringstid, lokasjoner med mer. 

 

VI TILBYR TJENESTER INNENFOR DISSE
OMRÅDENE

KARTLEGGING

Før man bygger, så planlegger man. Dette kan vi, og gjør dette sammen med deg. 

VÅRE PRODUKTER OG LØSNINGER

Kanskje har du de samme utfordringene som andre? Vi har ferdige produkter og løsninger klar til bruk.

PRODUKTUTVIKLING

Har du satt deg fast eller har ideen, men mangler det tekniske teamet? Vi kan overta ansvaret for produktutviklingen.

DESIGN OG UX

Alt handler om mennesker. Vi har skarpe design- og UX-team som sikrer et brukersentrert fokus i all utvikling.

TEST OG MONITORERING

Oppdag potensielle feil før brukeren gjør det. Vi kvalitetssikrer software og integrasjoner.

TRYGG HAVN

Digitale løsninger og produkter er ikke vedlikeholdsfrie. Vi sørger for sikre løsninger, forvaltning og trygg drift.

KONSULENTER OG TEAMLEVERANSER

Har du kontrollen selv og trenger bare litt ekstra hjelp? Det ordner vi!

DIGITAL BYGGING

Eksisterer det ikke noe som er bra nok? Da bygger vi det! Fra småskala MVP’s til storskala systemer.