KONTAKTPERSON

“Prepare and prevent, don’t repair and repent” 

TRYGG HAVN

Digitale systemer og produkter er ikke vedlikeholdsfrie. Sammen med kundene våre setter vi opp planer for å sikre systemene og legger plan for videreutvikling av funksjonalitet. For flere kunder har vi også tatt oppdraget med å flytte eksisterende løsninger fra lokalt driftsmiljø over til skyen hos Microsoft (Azure), Amazon og Google med god suksess.

I Veni har vi etablert et metodeverk for effektiv videreutvikling og forvaltning av løsninger i produksjon, hvor selvstendige brukerorienterte team tar ansvar

  • Brukeropplevelse, spesifisering, prototyping, arkitektur, utvikling, testing, brukerstøtte, feilretting, vedlikehold, applikasjonsdrift, infrastruktur, koordinering, samt setter seg  inn i kundens forretning
  • Veni tar ansvar for kildekode, verktøy og driftsmiljøet, etablerer grunnmur for bygg og utrulling
  • Dokumentasjon av arbeidsprosesser, verktøy for arbeidsflyt og involvering av kunden ved utforming av krav, prioriteringer og testing
  • Agil arbeidsmetodikk med prototyping, test-drevet utvikling, integrasjonsplattform med API-først og fokus på gode datamodeller
  • Tidlig produksjon med minimumsfunksjonalitet, MVP-tankegang, og hyppige releaser, for å raskt kunne fikse feil og rulle ut ny funksjonalitet
  • Ferdige “byggeklosser” for komme raskt i gang med nye løsninger, som blant annet inkluderer autentisering (Azure, Google, kundens eget AD, osv), GDPR-sikker Min Side funksjon, hjelpesystem, meldingssystem, dynamisk tilgang- og rollestyring.

VI TILBYR TJENESTER INNENFOR DISSE
OMRÅDENE.

KARTLEGGING

Før man bygger, så planlegger man. Dette kan vi, og gjør dette sammen med deg. Vi kartlegger muligheter og utformer forslag for å legge de beste føringene for videre utvikling og prototyping.

VÅRE PRODUKTER OG LØSNINGER

Kanskje har du de samme utfordringene som andre? Vi har ferdige produkter og løsninger som raskt kan implementeres og settes i drift hos dere.

PRODUKTUTVIKLING

Har du satt deg fast eller har ideen, men mangler det tekniske teamet? Vi kan overta ansvaret for produktutviklingen

DESIGN OG UX

Alt handler om mennesker. Teknologi kan være så bra det vil, men fungerer det ikke for mennesket som skal bruke den – hjelper det lite. Vi har skarpe design- og UX-team som sikrer et brukersentrert fokus og styrking av dine konkurransefortrinn i all vår utvikling.

TEST OG MONITORERING

Oppdag potensielle feil før brukeren gjør det. Vi kvalitetssikrer  software og integrasjoner med egne teams som setter opp monitorering på kundenes systemer og utfører tester for å sikre stabil drift og god funksjonalitet.

TRYGG HAVN

Digitale systemer og produkter er ikke vedlikeholdsfrie. Sammen med kundene våre setter vi opp planer for å sikre systemene og legger plan for videreutvikling av funksjonalitet. For flere kunder har vi også tatt oppdraget med å flytte eksisterende løsninger fra lokalt driftsmiljø over til skyen hos Microsoft (Azure), Amazon og Google med god suksess.

KONSULENTER

Har du kontrollen selv og trenger bare litt ekstra hjelp? Det ordner vi! Ta kontakt slik at vi kan finne ut hvem som er den beste hos oss til å bistå dere.