KONTAKTPERSON

SMART INFRASTRUKTUR

En smart og gjennomtenkt infrastruktur dekker alle behovene for kommunikasjon mellom brukere og systemer i et bygg.

Systemer og løsninger som inngår i infrastrukturen kan være lysstyring, sensorikk (både tradisjonelle og IOT enheter), energioppfølging, kameraovervåking, tilgang til gjester og ansatte, adgangskontroll eller ekstern tilgang for tredjeparts leverandører.

Mye av verdien i å etablere en smart infrastruktur ligger i muligheten til å kunne tilgjengeliggjøre data som allerede eksisterer i de tekniske systemene, som muliggjør monitorering og styring av alle deler av bygget i et samlet system.

Ved hjelp av en smart infrastruktur klarer man å samle data fra – og skrive instruksjoner til – byggets systemer og på den måten optimalisere drift, vedlikehold og legge til rette for en kunnskapsbasert utvikling av bygget.

Byggets tekniske systemer integreres med skytjenester for å tilby smartere tjenester for byggets brukere, driftspersonell og eiere.

VI TILBYR TJENESTER INNENFOR DISSE
OMRÅDENE

SMARTE BYGG

For å kunne levere bedre tjenester til eiere, driftere og brukere av bygg har vi valgt å samle vår kompetanse på byggautomasjon og teknisk infrastruktur sammen med vår kompetanse på IT infrastruktur og nettverk i samme team. Sammen leverer dette teamet en spennende miks av produkter og tjenester som er skreddersydd for moderne bygg.

SIKKERHET

Veni leverer sikkerhetsprodukter og -tjenester for å sikre dine brukere og din bedrift. Med våre tjenester får du hjelp til å håndtere usikkerhet og trusler, slik at dere kan fokusere på kjernevirksomheten.

Vi er din partner innen IT sikkerhet, og leverer tjenester som er tilpasset dine behov.

IT sikkerhet er komplisert, men vår jobb er å forenkle det og sørge for at de rette fokusområdene blir prioritert uten at det krever for mye av din virksomhet.

NETTVERK

Veni har lang erfaring med å designe, etablere og levere sikre, automatiserte nettverk som gir deg som kunde en forutsigbarhet og fleksibilitet til dine brukere. Vi utvikler løsninger for LAN, WAN, WLAN og SDN basert på teknologi fra verdensledende aktører som : Aruba, Fortinet, Nexans, Huawei og Cisco.