KONTAKTPERSONER

SYSTEMUTVIKLING

Trygghet og vekst i den digitale hverdag

Vi er de som forstår og leverer hele løpet. Fra idé og forretningsmodell via design og utvikling til drift og sikring. Enten det handler om disruptiv innovasjon eller videre utvikling og drift av et etablert system, har vi menneskene som kan jobben!

Systemutvikling er muskelen i Veni for digital produktutvikling, design og brukerforståelse. Det starter med en idé, et problem eller en forretningsmodell og ut kommer det et nytt produkt eller løsning. Vi bygger produkter som tilbys våre kunder klar til bruk og vi utvikler nye løsninger sammen med og for kundene våre, tilpasset deres behov og miljø.

Teamene

I systemutvikling har vi den rette kombinasjonen av ungt pågangsmot, entreprenørånd og seniorekspertisen som har vært i felt mang en vinternatt. Sammen kombinerer vi den nyeste teknologien med etablerte systemer og praksis for å skape løsninger som fungerer.

Vi forstår utfordringene

Menneskene i Veni har en domenekunnskap og industriforståelse få andre teknologiselskap kan skilte med. For å skape effektive løsninger mener vi det handler om kunnskapen om de teknologiske verktøyene som finnes i dag og å sette disse sammen med forståelsen for hvordan kundens hverdag fungerer.

Vi kan både nytt og gammelt

Nye løsninger bygges jevnlig oppå gamle. Det er ofte mer kostnadseffektivt å jobbe på denne måten. Sammen kan vi effektivisere og modernisere det dere har i dag og legge en plan for når det vil svare seg å bytte til nytt.

Vi er designdrevne

Effektivt design skapes i krysspunktet mellom strategi, kreativitet og teknologi. Ved å være fokusert på design og brukerne skaper vi produkter som er dynamiske ved markedsendringer, med en lengre levetid og lavere totalkostnad.

Trygg havn

Mange av våre kunder har digitale produkter og tjenester som fundament for forretningen. Skulle noe skje med disse vil det være kritisk for driften. Derfor har vi satt opp gode løsninger for drift og sikring av løsningene slik at våre kunder kan fokusere på forretningen, vel vitende om at den digitale siden av bedriften er i trygge hender.

Kundene

På kundelisten vår står både multinasjonale selskaper, scale-ups og gründerselskaper side om side. I løpet av våre første tre leveår har vi opparbeidet over 180 kunder.

VI TILBYR TJENESTER INNENFOR DISSE
OMRÅDENE

KARTLEGGING

Før man bygger, så planlegger man. Dette kan vi, og gjør dette sammen med deg. 

VÅRE PRODUKTER OG LØSNINGER

Kanskje har du de samme utfordringene som andre? Vi har ferdige produkter og løsninger klar til bruk.

PRODUKTUTVIKLING

Har du satt deg fast eller har ideen, men mangler det tekniske teamet? Vi kan overta ansvaret for produktutviklingen.

DESIGN OG UX

Alt handler om mennesker. Vi har skarpe design- og UX-team som sikrer et brukersentrert fokus i all utvikling.

TEST OG MONITORERING

Oppdag potensielle feil før brukeren gjør det. Vi kvalitetssikrer software og integrasjoner.

TRYGG HAVN

Digitale løsninger og produkter er ikke vedlikeholdsfrie. Vi sørger for sikre løsninger, forvaltning og trygg drift.

KONSULENTER OG TEAMLEVERANSER

Har du kontrollen selv og trenger bare litt ekstra hjelp? Det ordner vi!

DIGITAL BYGGING

Eksisterer det ikke noe som er bra nok? Da bygger vi det! Fra småskala MVP’s til storskala systemer.