KONTAKTPERSON

DESIGN OG UX

Alt handler om mennesker, og hvordan mennesker oppfatter og bruker systemer. Teknologi kan være så bra det vil, men fungerer det ikke for mennesket som skal bruke den – hjelper det lite. For å skape fremtidsrettede løsninger som skaper begeistring i markedet, må man fokusere på design og brukerne.

Vi har skarpe design- og UX-team som sikrer  et brukersentrert fokus og styrking av dine konkurransefortrinn i all vår utvikling. Våre designere har en solid bakgrunn og erfaring fra et solid antall bransjer og problemstillinger.

«Ved å ha en empatisk drevet designprosess, sikrer vi forståelse av brukere og kunders problemer. Når vi møter menneske på deres nivå oppnår vi forståelse og innsikt i deres utfordringer og muligheter.»

Verdien av design

Oppnå bedre resultater. Godt design sørger for at produkter blir brukt og nettsider blir besøkt, igjen og igjen.

Effektivt design i en digital hverdag skapes i krysspunktet mellom strategi, innsikt, kreativitet og teknologi. Designfokus sikrer løsninger som er tilpasset kundenes og brukernes behov, i deres marked og miljø.

I Veni skaper vi både bedriftsidentiteter, smarte løsninger og digitale produkt ved bruk av design. Det handler om trygghet, troverdighet og begeistring hos sluttbrukerne. Design er med på å fremme selskapers unikhet (USP) og sikre at deres produkter og tjenester løser reelle problem hos brukerne.

Undersøkelser viser at bedrifter som fokuserer på design allerede på strategisk- / ledelsesnivå opplever en høy ROI og positiv effekt på bunnlinjen. 

Viktige emner innen designtenkning

Empati
Innsikt
Utfall
Kultur
Holistisk
Metodisk
Prosess
Kunnskap
Kompetanse

Design innen produktutvikling

Ved å fokusere på design, fra starten av, i produktutvikling sikrer man et brukersentrert fokus. Med utstrakt bruk av brukertesting og -innsikt skapes det produkter og løsninger som er dynamiske ved markedsendringer. Man oppdager også tidlig om man utvikler i feil retning eller unødige tillegsfunksjoner. Dette sikrer kostnadseffektiv utvikling og lengre levetid på det ferdige produktet. Les mer 

LES MER

Eksempler på leveranser:

Workshops og Design sprints
UX, etablere ny eller forbedre eksisterende
Mock-ups før utviklingsløp
Produktdesign for digitale løsninger
Gjennomgang og forbedring av eksisterende digitale løsninger og produkt
Nettsider
Wireframes, grafisk innhold og UX for nettsider
Produktpresentasjoner

Noen bransjer vi har gjort designarbeid for

Eiendom
Finans
Underholdning
Agrikultur
e-Sport
Retail
e-Commerce
Robotikk
Nanoteknologi
Shipping
Olje, gass og energi
Fornybar
Sport

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan vi best kan bistå dere med design. 

VI TILBYR TJENESTER INNENFOR DISSE
OMRÅDENE

KARTLEGGING

Før man bygger, så planlegger man. Dette kan vi, og gjør dette sammen med deg. Vi kartlegger muligheter og utformer forslag for å legge de beste føringene for videre utvikling og prototyping.

VÅRE PRODUKTER OG LØSNINGER

Kanskje har du de samme utfordringene som andre? Vi har ferdige produkter og løsninger som raskt kan implementeres og settes i drift hos dere.

PRODUKTUTVIKLING

Har du satt deg fast eller har ideen, men mangler det tekniske teamet? Vi kan overta ansvaret for produktutviklingen

DESIGN OG UX

Alt handler om mennesker. Teknologi kan være så bra det vil, men fungerer det ikke for mennesket som skal bruke den – hjelper det lite. Vi har skarpe design- og UX-team som sikrer  et brukersentrert fokus og styrking av dine konkurransefortrinn i all vår utvikling.

TEST OG MONITORERING

Oppdag potensielle feil før brukeren gjør det. Vi kvalitetssikrer  software og integrasjoner med egne teams som setter opp monitorering på kundenes systemer og utfører tester for å sikre stabil drift og god funksjonalitet.

TRYGG HAVN

Digitale systemer og produkter er ikke vedlikeholdsfrie. Sammen med kundene våre setter vi opp planer for å sikre systemene og legger plan for videreutvikling av funksjonalitet. For flere kunder har vi også tatt oppdraget med å flytte eksisterende løsninger fra lokalt driftsmiljø over til skyen hos Microsoft (Azure), Amazon og Google med god suksess.

KONSULENTER

Har du kontrollen selv og trenger bare litt ekstra hjelp? Det ordner vi! Ta kontakt slik at vi kan finne ut hvem som er den beste hos oss til å bistå dere.