KONTAKTPERSON

VDC – Virtual Design and Construction er en helhetlig metodikk for gjennomføring av byggeprosjekter med sterkt fokus på gevinstrealisering gjennom samspillet mellom mennesker, teknologi og prosesser.

Veni har et av landets ledende fagmiljøer innen gjennomføring av VDC i prosjekter, der alle team-medlemmene har solid teoretisk kompetanse kombinert med praktisk erfaring. Dette bruker vi til å gjøre teknologien lønnsom for dine prosjekter.

BIM som verktøy i byggeprosjekter begynte å bli vanlig for ca 10 år siden. Vi som var med den gang så hvordan dette endret hverdagen i prosjektene. Plutselig var det tydeligere hva som skulle bygges. Vi kunne hente ut mer informasjon enn bare tegninger og dokumenter. Samtidig så vi at nye verktøy krevde andre metoder enn det vi var vant til.

CIFE (Center for Integrated Facility Engineering) ved Stanford University har utviklet VDC – Virtual Design and Construction. Det er en helhetlig metodikk for gjennomføring av byggeprosjekter med sterkt fokus på gevinstrealisering gjennom samspillet mellom mennesker, teknologi og prosesser. Her fant vi endelig metoden som tok høyde for de store endringen som BIM medførte. Den viste oss hvordan vi kunne ta mange avgjørelser ved å samle alle beslutningstakerne i et rom, med  nøye planlagt agenda, der BIM modellene var aktivt brukt til å visualisere løsningene. Ved å strukturere arbeidet i prosjektet og måle prestasjonene kunne vi sikre prosjektene kunne nå målene sine raskere og mer effektivt.

Dette er verdier som er veldig viktige for oss i Veni. Teknologien skal hjelpe oss å gjøre verden litt bedre, og det skal lønne seg å bruke våre tjenester. Der hvor vi mangler verktøy for å kunne jobbe effektivt sammen, kan vi nå supplere med egne løsninger slik at du som kunde skal kunne hente ut verdiene fra digitaliseringen.

VDC eksperter

Våre erfarne VDC-rådgivere, som alle har relevant erfaring fra både byggeplass og rådgiversiden, vet hvordan man skaper verdi gjennom samarbeid mellom mennesker der teknologien er en naturlig del av verktøysettet. Vi er i kontinuerlig utvikling for å hjelpe dere med å hente gevinster fra digitaliseringen av byggebransjen.

RELATERTE TJENESTER

BÆREKRAFT

Vi tilbyr rådgivningstjenester som spenner fra overordnede bærekraftstrategier på virksomhets- og områdeutviklingsnivå, til miljøtiltak og sertifiseringer på produktnivå.

VDC

VDC er en helhetlig metodikk for gjennomføring av byggeprosjekter med sterkt fokus på gevinstrealisering gjennom samspillet mellom mennesker, teknologi og prosesser.

INNOVASJON

Innovasjon handler om å se muligheter og behov – og om å gjøre noe med det. I Veni samles fagfolk som brenner for å løfte sine bransjer til neste nivå.