Kontakt oss

Helhetlig metodikk for gjennomføring av prosjekter

VDC – Virtual Design and Construction er en helhetlig metodikk for gjennomføring av byggeprosjekter med sterkt fokus på gevinstrealisering i samspillet mellom mennesker, teknologi og prosesser. 

Planlegging og gjennomføring av bærekraftige byggeprosjekter

Veni Bygge Smart arbeider hovedsakelig med planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter, både nybygg og rehabilitering.

Vi er dedikert til å skape kundeverdi gjennom å kombinere vår fagkompetanse og erfaring fra bransjen med bærekraftig digitalisering.

Vi spenner over et bredt spekter av tjenester, og vår ekspertise strekker seg fra strategisk rådgivning til detaljert planlegging. 

Vi vil bidra til å skape høyt presterende bygg – en betegnelse vi anvender for å beskrive fremtidsrettede og bærekraftige bygg. 

Hvordan skape verdi i samspillet mellom mennesker, teknologi og prosesser? 

Veni har et av landets ledende fagmiljøer innen bruk av VDC-metoden i prosjekter. Alle våre rådgivere har solid teoretisk kompetanse kombinert med praktisk erfaring fra både byggeplass- og rådgiversiden. De vet hvordan man skaper verdi i samspillet mellom mennesker, teknologi og prosesser.

For å kunne jobbe effektivt sammen, supplerer vi også med egne løsninger i prosjekter ved behov, for å kunne hente ut verdiene fra digitaliseringen i prosjekter vi jobber med.  

BIM (Building Information Modeling), eller bygningsinformasjons-modellerering, er digitale 3D-modeller med informasjon om et bygg og de tekniske installasjonene som hører til. BIM er et av verktøyene vi bruker i vår metodikk. Vi får gjennom BIM tydeliggjort nøyaktig hva som skal bygges, og vi kan hente ut mer informasjon enn ved bruk av kun tegninger og dokumenter.  Med BIM kan vi forbedre kommunikasjon og forståelse i teamet ved å ha en visuell modell av bygget med oss gjennom prosjektet.