OM VENI

Veni er et teknologi- og innovasjonsselskap som ble etablert av tre gründere sammen med Smedvig i 2018.

Selskapet tilbyr kompetanse på virksomhetsstyring, prosjektledelse, systemutvikling, proptech, bærekraft, energi, VDC, integrasjon, IT-infrastruktur, support og drift av IT-løsninger.

Bærekraft

For Veni er bærekraftig utvikling en av de viktigste suksessfaktorene for virksomheten. FN sine bærekraftmål er pådrivere for våre forretningsprosesser og representerer betydelige muligheter for alle våre forretningsområder økonomisk, sosialt og miljømessig.

Veni som selskap, og alle våre ansatte, skal fokusere på rask omstillingsevne og tilby tjenester som bidrar til bærekraftig utvikling hos oss selv, våre kunder og samfunnet rundt oss. Veni har som strategi å bidra til grønn vekst og grønn verdiskapning gjennom utvikling og anvendelse av fremtidsrettet teknologi basert på høy kompetanse og engasjement.

Vår visjon – bygge for fremtiden – er forankret i vårt daglige arbeid. Visjonen henviser til at vi skal skape en trygg og inkluderende arbeidsplass, og gjennom våre produkter og tjenester sette et holdbart og sirkulært preg på samfunnsutviklingen. Dermed skaper vi merverdi for våre ansatte, eiere, kunder og samarbeidspartnere.

Vår bærekraftspolicy er forankret i mål og handlingsplan for virksomheten som oppdateres årlig. For å sikre kontinuerlig forbedring i vårt arbeid med bærekraft, er vi sertifisert som Miljøfyrtårn.

Teknologipartner

Veni kombinerer digitaliseringskompetanse med tung bransjekunnskap for å bidra til riktige valg og utnyttelse av fremtidsrettet teknologi. En proaktiv tilnærming til kunnskapsutvikling gjør oss i stand til å levere de riktige løsningene med den rette teknologien som tilpasses dagens miljøkrav og muliggjør oppnåelse av bærekraftsmål. Vi samarbeider tett med andre leverandører av teknologi for å sikre kvalitet i alle våre leveranser.

Inkubasjon og formidling av teknologikunnskap

Veni har et utstrakt samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjoner hvor vi sammen utvikler nye ideer og teknologier, og samtidig sikrer synergier mellom institusjoner og industri. Vår kunnskap og erfaring bidrar til videreutvikling av teknologi, løsninger og erfaringer mellom virksomheter og bransjer.

Samarbeidspartnere teknologi

Gjennom vårt partnerskap med Microsoft, HPE, Aruba, Huawei, Cisco, Nexans, VMware, Trend, Lenovo, HP, Dell og Fortinet sikrer vi de beste leveransene og løsningene for markedet.

Navnet Veni

Veni er et historisk navn for Smedvig og har smykket fire av rederiets skip.

Visjon - Bygge for fremtiden

Gjennom kombinasjon av fagkunnskap og teknologi skaper vi kundeverdi.

Vi bryr oss.

Vi bryr oss om hverandre, våre kunder og en bærekraftig framtid.

Vi lærer.

Vi er nysgjerrige og innovative, deler kunnskap og jobber sammen for kontinuerlig utvikling.

Vi viser vei.

Vi tror på det vi gjør, utfordrer det etablerte og er villige til å utforske nye muligheter for en bedre framtid.

SPORT OG KULTUR

I flere år har Veni støttet sport og kultur i Stavanger regionen.

OM SMEDVIG

Peder Smedvig etablerte sitt første selskap i 1915. Mer enn hundre år senere er hans visjon, det å gripe mulighetene som vil endre samfunnet, fortsatt førende for ethvert Smedvig-selskap. Uavhengig av bransje eller type industri, ønsker Smedvig å bygge noe verdifullt som varer.

Veni er ett selskap under den samme ledestjernen | www.smedvig.com

VENIANSATT

Vi ser etter mennesker som deler våre verdier og vår forretningsfilosofi. Mennesker som viser entreprenørskap, utholdenhet og tillit, og som lar seg inspirere av å utforske nye muligheter.