Seminar: Huawei day 2021 – Dato og tidspunkt:  30. SEPTEMBER og 1. oktober, KLOKKEN 13:00