Hvor Smart er bygget ditt?

Nå kan det bli mulig å finne det ut 

I jungelen av smarte sensorer og andre smarte funksjoner, teknologier og løsninger kan man fort gå seg bort. Da kan det være lurt å stoppe opp å tenke gjennom hva som egentlig gjør et bygg smart. EU har satt seg som mål ta tak i dette og samtidig gi myndigheter og eiendomssektoren et verktøy hvor man kan analysere hvor smart et bygg er.  

De er i gang med å introdusere SRI – Smart Readiness Indicator.  

SRI er en felles standardisert metode for å analysere byggene og vurdere hvor smart det er i forhold til tre hovedfunksjoner: 

– Optimalisere energiforbruket og byggets generelle ytelse 

– Tilpasse driften til beboerens behov  

– Tilpasse seg signaler fra energi-nettene (energi fleksibilitet)  

Når man bruker SRI tar man for seg de tekniske systemene i bygget som varme, ventilasjon, lys, strøm, solskjerming og byggautomasjon, og evaluerer en rekke enkeltfunksjoner innenfor disse som er viktig for at bygget skal være smart.  Disse blir deretter vektet og satt sammen slik at man får SRI tall på hovedfunksjonene i bygget. 

Å gjennomføre en SRI-analyse er relativt enkelt som ikke bør ta for lang tid. Men det det forutsetter at de som deltar i analysen har god forståelse for teknologiområdene og god kjennskap bygget og   de tekniske systemene som er installert. EU har laget et evalueringsskjema som automatisk kalkulerer Smart Readiness Indeks til bygget og til de forskjellige teknologiområdene og kriteriene som er satt. 

SRI metoden er nå til uttesting i EU og de har satt som mål at systemet skal innføres i løpet av en toårsperiode frem til sommeren 2023. Slik den er bygget opp har metoden potensiale til å bli en standard for hvordan vi vurdere smartheten i bygg. Innen miljø og bærekraft har det blitt vanlig å sertifisere byggene med BREAM og WELL. Det blir interessant å se om SRI rammeverket får innpass i byggebransjen på samme måte. 

I Norge har mange begynt å se til Powerhouse sin veileder for smarte bygg – Smart by Powerhouse for å vurdere bygg og gjøre byggene smartere. Denne veilederen har en tilsvarende oppbygging som SRI ved at man går gjennom de tekniske områdene og vurderer hvilket nivå bygget har. SRI tar dette videre ved å kalkulere smartheten for hele bygget slik at det får en samlet karakter. Det er også enklere å bruke SRI metoden i praksis da denne tar et mer konkret utgangspunkt i de tekniske systemene.  Metoden må imidlertid utvikles videre.

Hovedproblemet er et det ikke legges nok vekt på hvor god integrasjonen er mellom systemene. SRI må også adressere behovet for åpne standarder for utveksling av data internt i bygget og med eksterne systemer i skyen. Et tredje område som bør inkluderes er IT sikkerhet. Her er det utfordringer både i tradisjonell byggautomasjon og ved innføringen av nye smarte IoT sensorer. På disse områdene vil vi i Veni legge til egne kriterier noe som det er tilrettelagt for i SRI rammeverket.   

SRI metoden er i dag et frivillig tillegg til EU direktivet for energiytelse (EPBD) og det er opp til medlemmene, inklusive EØS medlemmene om de vil ta det bruk.  Det er uansett et godt skritt i riktig retning som kan bidra til at eiendomsutviklere og byggebransjen kan utvikle smartere bygge på en effektiv og strukturert måte som tar utgangspunkt i nytteverdien av løsningene som innføres. 

Ta gjerne kontakt med oss i Veni hvis du har kommentarer og synspunkter eller vil vite mer om hvordan du kan gjøre byggene smartere 

Tore Wennberg 

Smartbygg rådgiver