SAMFUNNSANSVAR

Redegjørelse for Venis oppfølging av åpenhetsloven

Om Veni

Historikk

Veni er et teknologi- og innovasjonsselskap som ble etablert av tre gründere sammen med Smedvig i 2018. Veni har en visjon om å bygge for fremtiden og skape kundeverdi gjennom kombinasjon av fagkunnskap og teknologi. Veni jobber etter verdiene: Vi bryr oss, vi lærer, vi viser vei.

Selskapet tilbyr kompetanse på virksomhetsstyring, prosjektledelse, systemutvikling, proptech, bærekraft, energi, VDC, integrasjon, IT-infrastruktur, support og drift av IT-løsninger.

Eierskap
Veni eies av Smedvig Capital AS (67%) og de ansatte (33%).

Organisering
Veni er et selskap med ca 100 ansatte. Hovedkontoret er i Stavanger, med adresse Sverdrups gate 27, 4007 Stavanger. Selskapet har også et kontor I Oslo.

Veni har 2 datterselskaper, Option AS og Lifeatwork AS.

Driftsområder

Selskapet har 2 driftsområder: Bygge Smart og Teknologi (etablering, drift og support av IKT løsninger).

Veni produserer ingen fysiske produkter selv, kun videresalg eller sammenkobling av anskaffede komponenter.

Det leveres dessuten tjenester i form av analyser, rådgivning eller beskrivelse av løsninger innen driftsområdene.

Krav og retningslinjer for egne aktiviteter

Veni har etablert og kommunisert Code of Conduct for egne ansatte og for samarbeidspartnere.

Gjennom arbeidet for å oppfylle kravene for å bli sertifisert Miljøfyrtårn, så har Veni utformet krav og retningslinjer på de aktuelle områdene. Det er også pågående arbeid med å oppfylle kravene i flere standarder, først og fremst ISO9001 og ISO 27001.

Rutiner for å håndtere miljøfaktorer

De interne faktorene blir fulgt opp av selskapets Miljøfyrtårn-ansvarlige.
Oppfølging av samarbeidspartnere ivaretas av leder for hvert av driftsområdene, og det er Code of Conduct for samarbeidspartnere som legges til grunn for oppfølgingen.

Negative konsekvenser
Veni har ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser gjennom sine gjennomganger med leverandører og partnere.

Potensielle risikoer
De største risikoene er knyttet til internasjonale selskaper som produserer eller videreselger elektroniske komponenter. Både når det gjelde arbeidsforhold og miljømessige negativ påvirkning har vi ikke foretatt undersøkelser lenger enn siste ledd i forsyningskjeden vår. Veni bruker bare anerkjente produsenter og leverandører, som også benyttes av store norske selskaper. Vi har derfor valgt å ikke gå lenger enn å kreve at nærmeste ledd i leverandørkjeden kan bekrefte at de er i samsvar med gjeldende lov.

Det kan også være risiko knyttet til arbeidsbetingelser ved bruk av arbeidskraft utenfor EU/EØS. Dette har vi ikke verifisert 100% i nåværende situasjon.

Tiltak for å øke oppmerksomheten og påvirke situasjonen positiv retning
Veni skal presentere innholdet i “Code of Conduct for samabeidspartnere” til alle vesentlige kunder, samt foreta en vurdering av nye kunders innhold i sin publiserte redegjørelse.

Vurdering av risiko
Veni vurderer at risiko for negativ påvirkning fra våre leverandører er liten.

I flere år har Veni støttet sport og kultur i Stavanger regionen.