SAMFUNNSANSVAR

I flere år har Veni støttet sport og kultur i Stavanger regionen.