ENERGI

Veni hjelper med å energieffektivisere bygg

PROXIMITY

Løsninger for personellplanlegging og logistikk til Energisektoren

LIFE@WORK

Den digitale plattformen Life@Work syr sammen tjenester som gjør din hverdag enklere og mer effektiv

DRIFTSLØSNINGER

Veni tilbyr rådgivning, leveranser, drift og support av små og store IT-løsninger

BÆREKRAFT

Veni hjelper private og offentlige bedrifter med å definere, gjennomføre og dokumentere sine bærekraftmål

INNOVASJON

Den teknologiske utviklingen skjer i rekordfart og vi ønsker å hjelpe deg på veien

VDC - Virtual design and construction

VDC er en helhetlig metodikk for gjennomføring av byggeprosjekter

SMART INFRASTRUKTUR

Ved hjelp av smart infrastruktur dekker man alle behovene for nettverks kommunikasjon og IT-sikkerhet

E-SPORT

Veni, Altibox og Become Legends har sammen dannet selskapet MASTER BLASTER. Følg oss på reisen

TRANSFORMASJON

Veni leverer forretningsutvikling og digital transformasjon

SYSTEMUTVIKLING

Veni har et sterkt faglig miljø innen utvikling og forvalting av applikasjoner

LØSNINGER INFRASTRUKTUR

Rådgivning og leveranser av markedsledende IT-utstyr og software

MICROSOFT 365 & POWER PLATFORM

Hent ut verdien fra Microsoft 365 og utnytt alle mulighetene i Teams, SharePoint, OneDrive, PowerApps og Flow med støtte fra Veni.

DESIGN OG UX

Alt handler om mennesker. Vi har skarpe design- og UX-team som sikrer et brukersentrert fokus i all utvikling.