BÆREKRAFT

Veni hjelper private og offentlige bedrifter med å definere, gjennomføre og dokumentere sine bærekraftmål

GiANT - lederutvikling

Veni hjelper ledere å frigjøre potensialet i mennesker og team slik at de skaper resultater de er stolte av!

VDC - Virtual design and construction

VDC er en helhetlig metodikk for gjennomføring av byggeprosjekter

SMART INFRASTRUKTUR

Ved hjelp av smart infrastruktur dekker man alle behovene for nettverks kommunikasjon og IT-sikkerhet

LIFE@WORK

Den digitale plattformen Life@Work syr sammen tjenester som gjør din hverdag enklere og mer effektiv

DRIFTSLØSNINGER

Veni tilbyr rådgivning, leveranser, drift og support av små og store IT-løsninger

SYSTEMUTVIKLING

Veni har et sterkt faglig miljø innen utvikling og forvalting av applikasjoner

LØSNINGER INFRASTRUKTUR

Rådgivning og leveranser av markedsledende IT-utstyr og software

MICROSOFT 365 & POWER PLATFORM

Hent ut verdien fra Microsoft 365 og utnytt alle mulighetene i Teams, SharePoint, OneDrive, PowerApps og Flow med støtte fra Veni.

DESIGN OG UX

Alt handler om mennesker. Vi har skarpe design- og UX-team som sikrer et brukersentrert fokus i all utvikling.

TRANSFORMASJON

Veni leverer forretningsutvikling og digital transformasjon

LIFE@SITE

Life@site er digitale verktøy for alle involverte i en byggeprosess.

ENERGI

Veni hjelper med å energieffektivisere bygg

PROXIMITY

Løsninger for personellplanlegging og logistikk til Energisektoren