SIKKERHETSPULSEN Q2 – 27. Mai kl.09.00-09.45

Den siste tiden har det vært flere alvorlige dataangrep som har fått store medieoppslag. I dette webinaret går igjennom de mest kjente sakene som har vært i media det siste året og ser på hvordan disse kunne være unngått. Agenda: - Introduksjon - Eksempler fra virkeligheten, hvor vi ser på forskjellige typer angrep - Hvordan kunne dette vært unngått? - Oppsummering Vi ser et tydelig mønster der et sikkerhetshull gir hackere tilgang til interne kontrollsystemer for IT. Dette kan medføre svært alvorlige konsekvenser - BLI MED!