Kontakt oss

Vi hjelper deg med bærekraft i bygg 

Veni hjelper private og offentlige bedrifter med å definere, gjennomføre og dokumentere sine bærekraftmål. 

PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV BÆREKRAFTIGE BYGGEPROSJEKTER

Veni Bygge Smart arbeider hovedsakelig med planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter, både nybygg og rehabilitering.

Vi er dedikert til å skape kundeverdi gjennom å kombinere vår fagkompetanse og erfaring fra bransjen med bærekraftig digitalisering.

Vi spenner over et bredt spekter av tjenester, og vår ekspertise strekker seg fra strategisk rådgivning til detaljert planlegging. 

Vi vil bidra til å skape høyt presterende bygg  – en betegnelse vi anvender for å beskrive fremtidsrettede og bærekraftige bygg. 

HVORDAN REALISERE OG DOKUMENTERE BÆREKRAFTIGE BYGG?

Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen er i omstilling. Veni har solid kompetanse innen etablerte systemer. Sammen med våre kunder er vi pådrivere for innovasjon gjennom digitalisering, nye samarbeidsformer og forretningsmodeller.  

Venis bærekraftrådgivere bistår private og offentlige aktører med å definere, realisere og dokumentere sine bærekraftambisjoner.

Vi tilbyr rådgivningstjenester som strekker seg fra overordnede bærekraftstrategier på virksomhets- og områdeutviklingsnivå, til miljøtiltak og sertifiseringer på prosjektnivå. 

Vårt bærekraftsteam er satt sammen av energi- og miljørådgivere med lang erfaring fra bygge- og anleggsbransjen, og vi har spisskompetanse innen blant annet sirkulære bygg, tre som konstruksjonsmateriale, miljøledelse, livssyklusanalyser (LCA) og BREEAM-NOR. 

Med fire BREEAM-NOR Akkrediterte Profesjonelle (AP), og en lang rekke pågående og ferdigstilte sertifiseringsprosjekter, besitter vi et av de tyngste kompetansemiljøene innen BREEAM-NOR i regionen.

Vi er med på de første WELL Building Standard prosjektene i landet og bistår også med CEEQUAL-sertifisering for lokale anleggsprosjekter.