Kontakt oss

Trygt til skyen med Microsoft 365

De aller fleste applikasjoner og ITtjenester kan i dag kjøpes som en cloud-tjeneste. Vi hjelper dere å ta i bruk riktig løsning med sikkerheten i behold og til riktig kost. Vi leverer rådgivning, konfigurasjon, adopsjon, sikring og drift av skyløsninger for våre kunder. 

Vi kan teknisk byggdrift og IT-drift

Vi dekker kompetansegapet mellom teknisk byggdrift og IT-drift. Vi designer, bygger og drifter digitale løsninger som sikrer en effektiv bruk av arbeidsplassen. 

For å kunne levere bedre tjenester til eiere, driftspersonell og brukere av bygg har vi valgt å samle vår kompetanse på byggautomasjon og adgangskontroll sammen med vår kompetanse på skybasert infrastruktur og nettverk i samme forretningsenhet.

Sammen leverer vi en spennende miks av produkter og tjenester som er skreddersydd for moderne bygg. 

Vi leverer nøkkelferdige løsninger inkludert all nødvendig Hardware og lisenser, enten som prosjekter eller som en tjenester. 

Hvordan bruke Cloud-tjenester på en optimal og sikker måte? 

Kompleksitet og kost for å implementere cloud tjenester er lave. Bedriften betaler for en til hver tid faktisk bruk, kan skalere etter vekst, og får automatisk oppdatert programvare og en oppetidsgaranti som mer tradisjonelle IT-løsninger bare kan drømme om. Samtidig så tar ikke leverandør av disse tjenestene ansvar for måten de brukes, sikkerheten eller reduksjon av kostnader.  

Forenklingen rundt å ta i bruk disse tjenestene fører ofte til at IT avdeling eller ekspertise ikke er med i planlegging og installasjon. Dette igjen fører til sårbarhet for cyber-angrep, uforutsigbare kostnader og mindre kontroll over bedriften og de ansattes brukeridentitet og data.  

Vi har ekspertisen og tjenestene som hjelper dere med å bruke cloud-tjenester på en optimal og sikker måte. Våre konsulenter i er sertifiserte og vi leverer tjenester og ekspertise som partner av Microsoft.