Microsoft legger tilrette for hjemmekontor – lanserer Microsoft Viva.


Arbeidshverdagen til de fleste har endret seg drastisk det siste året. Microsoft skal nå tilby tjenester som skal forenkle og effektiviserer arbeidsdagen. De nye modulene integreres i Microsoft Teams-  og Microsoft 365.

I løpet av 2021 lanseres fire nye tjenester Viva ConnectionsViva InsightsViva Learning og Viva Topics. Det er ikke satt noe lanseringsdato og oppdateringene vil bli sluppet sporadisk. Modulene blir heller ikke tilgjengelig for alle i første omgang.

Er du nysgjerrig på hvordan din bedrift kan bruke Viva? Ta kontakt med oss!

Viva Connections

Samlepunktet for all intern kommunikasjon og informasjon. Et visuelt dashbord med nyhetsstrøm og oversikt over alle tilgjengelige ressurser, samt mulighet til å dele eget innhold til andre ansatte i bedriten. Idén er at den ansatte skal følte større tilhørighet til arbeidsplassen og sine kollegaer – også fra hjemmekontoret.

Viva Insights

Viva Insights er et analyseverktøy som brukes til å samle inn data om hvordan man bruker tiden sin, for på den måten å komme med råd og anbefalinger til hvordan man kan øke produktiviteten. Verktøyet er ment å bli brukt både av den ansatte selv og av ledelsen.

Insights ser med andre ord ut til å være en videreføring av Microsoft 365-funksjonen Productivity Score, en funksjon som tidligere har fått kritikk for dårlig anonymisering av brukeren. Microsoft understreker at innholdet i Insights-appen er privat og kun synlig for brukeren, og at dataene som samles inn er metadata fra kalenderen og e-posten. Alle krav i henhold til GDPR skal være ivaretatt.

Viva Learning

En opplæringsapp som gjør det enkelt og effektivt for ansatte og tilegne seg kunnskap og ferdigheter. Applen samler opplæringvideoer fra blant annet LinkedIn og Microsoft Learning. Det kommer nok flere til her etter hvert. Kanaler for samhandling og diskusjon er selvsagt på plass. AI-systemet til i bakkant skal gi deg relevant innhold til rett tid.

Viva Topics

Samlepunkt for all infomasjon. AI benyttes til å presentere Microsoft 365 -data som presenteres på temakort i dokumenter og samtaler i Microsoft 365 og Teams.


Kilder: microsoft.no og digi.no