Kontakt oss

Sikre nettverk med forutsigbarhet og fleksibilitet

Nettverket er selve kjernen i en moderne infrastruktur og Veni Techs erfarne konsulenter hjelper med å designe, bygge og drifte sikre nettverk som gir forutsigbarhet og fleksibilitet. 

Vi kan teknisk byggdrift og IT-drift

Vi dekker kompetansegapet mellom teknisk byggdrift og IT-drift. Vi designer, bygger og drifter digitale løsninger som sikrer en effektiv bruk av arbeidsplassen. 

For å kunne levere bedre tjenester til eiere, driftspersonell og brukere av bygg har vi valgt å samle vår kompetanse på byggautomasjon og adgangskontroll sammen med vår kompetanse på skybasert infrastruktur og nettverk i samme forretningsenhet.

Sammen leverer vi en spennende miks av produkter og tjenester som er skreddersydd for moderne bygg. 

Vi leverer nøkkelferdige løsninger inkludert all nødvendig Hardware og lisenser, enten som prosjekter eller som en tjenester. 

Kostnadseffektiv, fleksibel og sikker nettverksløsning

«Alt skal på nett», og med det mener vi at alt av undersentraler og SD anlegg, sensorer, pirer og tavler, adgangskontroll og kortlesere, kameraovervåking, printere og PC’er samt trådløst nett til gjester og brukere.

Det er kritisk at det etableres EN kostnadseffektiv, fleksibel og sikker løsning som dekker alle behov for nettverkstjenester. Derfor har vi satt sammen et spekter av tjenester som dekker alle behov.  

Veni har partnerskap med flere av de største nettverksleverandørene som; Aruba, Fortinet, Cisco og Huawei