KONTAKTPERSON

SIKKERHET

Veni leverer sikkerhetsprodukter og -tjenester for å sikre dine brukere og din bedrift. Med våre tjenester får du hjelp til å håndtere usikkerhet og trusler, slik at dere kan fokusere på kjernevirksomheten.

Vi er din partner innen IT sikkerhet, og leverer tjenester som er tilpasset dine behov.

IT sikkerhet er komplisert, men vår jobb er å forenkle det og sørge for at de rette fokusområdene blir prioritert uten at det krever for mye av din virksomhet.

VI TILBYR:

Automatisk sikring av nettverket

Veni er opptatt av at all konfigurasjon og sikring av nettverket skal automatiseres. Sammen med Aruba har vi bygget løsninger basert på Aruba Clearpass som sørger for både å sikre tilgangen og frigjøre kapasitet i det trådløse nettet, sørge for at alle kablete enheter verifiseres før de gis tilgang samtidig som vi reduserer driftskostnadene.

Sikkerhetsledelse

Våre rådgivere er eksperter på sikkerhetsledelse. Vi hjelper deg å lykkes med sikkerhet tilpasset din virksomhet.

 •  Styringssystem for IT sikkerhet (Eks. ISO 27001)
 •  Risikovurdering
 •  Revisjon
 • Kartlegging av sikkerhetskultur
 • Kartlegging og dokumentasjon av sikkerhetsarkitektur
 • CISOaaS
 • GDPR

Sikkerhetsovervåking

Vi oppdager cyberangrepene før de gjør skade

Sikkerhetseksperter overvåker nettverket, og varsler deg om sikkerhetshendelser. Vi bruker teknologi som oppdager de mest alvorlige truslene.

 • Logganalyse
 • Utplassering av avanserte sensorer
 • Inntrengningsdeteksjon og –prevensjon.
 • Full synlighet i nettverket ditt

Opplæring

Vi tilbyr anerkjente kurs med høy kvalitet til sikkerhetseksperter, ledere og ansatte

 • CISSP –Informasjonssikkerhet
 • CCSP –Cloud sikkerhet
 • SSCP –System sikkerhet
 • CSSLP –Sikker systemutvikling
 • ISO27001 –Styringssystem
 • CISO sertifisering
 • Informasjonssikkerhet for ledere og ansatte
 • GDPR

Relaterte tjenester

 • Sikker print server tjeneste
 • Bekymringsfri sikkerhet på enheter og skyen
 • Veni Backup