KONTAKTPERSON

SMARTE BYGG

For å kunne levere bedre tjenester til eiere, driftspersonell og brukere av bygg har vi samlet vår kompetanse på byggautomasjon, teknisk infrastruktur, IT infrastruktur og nettverk. Vi leverer produkter og tjenester som er skreddersydd moderne bygg.

VI TILBYR:

Byggnett - Nettverksløsning for eiendomsbesittere

Byggnett er en fleksibel infrastruktur til ditt digitale bygg, en komplett infrastruktur, både trådløs og kablet som støtter alle moderne standarder for nettverk og sikkerhet, inkludert Bluetooth og ZigBee.

Gjennom samarbeidet med Nexans eliminerer vi behovet for distribuerte patcherom og konseptet baserer seg på fiberkabling fra et felles inntaksrom og helt ut til over himling (i kabelgate) i nærheten av brukerne eller de tekniske systemene.

 • Løsningen er en del av vårt fokus på bærekraft da den har et mindre behov for kjøling enn tradisjonelle løsninger, en bedre distribusjon av PoE samt at det krever mindre fysisk plass i bygget.
 • Løsningen er basert på industristandard switcher med en veldig høy oppetid og støtte for redundante fiber føringsveier.
 • Løsningen er skalerbar og investeringen kan vokse i takt med belegget i bygget.
 • Løsningen sparer deg for behovet for distribuert kjøling og adgangskontroll samt at den gir dere en bedre utnyttelse av bygget.
Veni leverer
 • Prosjektering (Teknisk design og dokumentasjon)
 • Dokumentasjon (premissdokument, kravspesifikasjon og system- og driftsdokumentasjon)
 • Befaring og installasjon
 • Forretningsmodellering
 • Salgsstøtte og salgsopplæring
 • Produktark og kontrakter
 • Drift, support og overvåking av brukeropplevelsen
 • Leveranse av Hardware og software
 • Sikkerhet og personvern

VEDGE

Veni har utviklet en løsning som sørger for at bygget er forbundet med omverdenen samtidig som det opprettholder alle krav til tilgjengelighet av tjenester dersom nettet skulle feile. Vi har valgt å kalle løsningen for VEDGE. Løsningen ivaretar alle behov for sikkerhet- og servertjenester, er modulbasert og virtualisert. Controlleren har en formfaktor som gjør at den passer i tekniske rack med en dybde på ca 60 cm. Tjenestene som kan kjøres på VEDGE er følgende:

 • Brannmur
 • VmWare
 • Docker
 • MQTT Broker
 • Adgangskontroll
 • Gateway for byggautomasjon
 • BMS connector
 • DHCP
 • DNS
 • NTP
 • Lagring for CCTV
 • Autentisering og profilering av brukere og enheter
 • UPS management
 • Printserver
 • Syslogserver
 • Remote access for 3dje part

ITB-ansvarlig / ITB-koordinator

ITB-ansvarlig er en viktig rolle som ikke er ansvarlig for det faglige innholdet, men skal være bindeleddet mellom de ulike funksjonene og aktørene. Den skal være et kontrollorgan og en ressurs som skal sørge for at tekniske løsninger blir ivaretatt i alle faser av et byggeprosjekt, helt fra forprosjekt til overlevering. ITB-ansvarlig er en fasilitator – en som hjelper med å definere og nå mål, tilrettelegge for samspill og iverksette tiltak ved behov.

Driftsstøtte og optimalisering

For å sikre at byggenes tekniske systemer fungerer optimalt, må automasjonssystemene følges opp og justeres etter hvert som brukernes behov endres. Med god oppfølging av automasjonssystemene kan man blant annet redusere energiforbruket og sørge for godt inneklima for byggets brukere. Automasjonssystemene er ofte sammensatt av komponenter fra mange leverandører, og det trengs bred kompetanse og erfaring for å sikre at byggene fungerer optimalt.

RIIT Rådgivende ingeniør IT

Utviklingen av smarte løsninger for bygg har forsterket behovet og kravene til hvordan IT infrastrukturen bygges opp og installeres. De smarte løsningene omfatter mange nye teknologier og metoder for å koble sammen de tekniske systemene og tilby nye muligheter for brukerne. For å kunne utvikle og installere nye og fremtidige smarte løsninger må infrastrukturen etableres med dette for øye.

Fagområdet RIIT er med å sikre at de tekniske systemene og nye smarte løsninger prosjekteres, installeres og driftes på en sikker og effektiv måte og at Byggnettet og IT infrastrukturen er klar for nye smarte løsninger etter hvert som de introduseres.