Veni og Nexans inngår samarbeid om leveranse av nettverksløsninger basert på Fiber To The Office (FTTO) og Digital Ceiling

Løsningen støtter alle moderne sikkerhetsstandarder og bidrar til arealeffektive bygninger hvor behovet for patcherom i etasjene elimineres. Dette betyr:

• Større areal tilgjengelig for utleie
• Mindre fellesareal
• Større fleksibilitet for leietakere
• Reduserte kostnader for adgangskontroll
• Reduserte kostnader for kjøling
• Redusert strømforbruk gjennom bedre distribusjon av PoE
• Høy oppetid og bedre redundans
• Lavere kostnad med kabling

Veni prosjekterer, leverer, installerer, dokumenterer, administrerer og drifter løsningen.

For spørsmål kontakt LH@veni.no