KONTAKTPERSON

KONSULENT OG TEAMLEVERANSER

Har du kontrollen selv og trenger bare litt ekstra hjelp? Det ordner vi! Veni har systemutviklere for ethvert behov. 

Kompetanseområder

  • Grafisk design
  • UX
  • Tjenestedesign
  • Webutvikling
  • Frond-End
  • Back-End
  • Arkitektur
  • Sikkerhet og DevOps
  • Data Science

Bredden i kompetansen og erfaringen til våre team, setter oss i stand til å bistå deg med både ny teknologi og smarte løsninger, samt bygge videre og sikre eldre teknologi og løsninger.

Med oss som partner kan dere få bidrag fra mennesker som selv har bygget komplekse systemer for store organisasjoner og herdede utviklere som selv har vært gründere og bygget opp produkter og løsninger fra bunn av.

Mangler dere kun en type ekspertise, ordner vi det. Vi har også mange partnerskap hvor vi leverer i team slik at dere får akkurat det dere trenger av kompetanse og ressursbruk.

Ta kontakt med oss for å lære mer om hvordan vi kan bistå dere.

VI TILBYR TJENESTER INNENFOR DISSE
OMRÅDENE.

KARTLEGGING

Før man bygger, så planlegger man. Dette kan vi, og gjør dette sammen med deg. Vi kartlegger muligheter og utformer forslag for å legge de beste føringene for videre utvikling og prototyping.

VÅRE PRODUKTER OG LØSNINGER

Kanskje har du de samme utfordringene som andre? Vi har ferdige produkter og løsninger som raskt kan implementeres og settes i drift hos dere.

PRODUKTUTVIKLING

Har du satt deg fast eller har ideen, men mangler det tekniske teamet? Vi kan overta ansvaret for produktutviklingen

DESIGN OG UX

Alt handler om mennesker. Teknologi kan være så bra det vil, men fungerer det ikke for mennesket som skal bruke den – hjelper det lite. Vi har skarpe design- og UX-team som sikrer et brukersentrert fokus og styrking av dine konkurransefortrinn i all vår utvikling.

TEST OG MONITORERING

Oppdag potensielle feil før brukeren gjør det. Vi kvalitetssikrer  software og integrasjoner med egne teams som setter opp monitorering på kundenes systemer og utfører tester for å sikre stabil drift og god funksjonalitet.

TRYGG HAVN

Digitale systemer og produkter er ikke vedlikeholdsfrie. Sammen med kundene våre setter vi opp planer for å sikre systemene og legger plan for videreutvikling av funksjonalitet. For flere kunder har vi også tatt oppdraget med å flytte eksisterende løsninger fra lokalt driftsmiljø over til skyen hos Microsoft (Azure), Amazon og Google med god suksess.

KONSULENTER

Har du kontrollen selv og trenger bare litt ekstra hjelp? Det ordner vi! Ta kontakt slik at vi kan finne ut hvem som er den beste hos oss til å bistå dere.