KONTAKTPERSON

PRODUKTUTVIKLING

Har du satt deg fast eller har ideen, men mangler teamet for design, UX og utvikling?

Vi kan overta ansvaret for produktutviklingen.

Med flere på laget som har førstehåndserfaring med scale-ups og gründervirksomhet, vet vi hva vi holder på med.  Alene eller i samarbeid med andre leverandører setter vi opp milepæler for utvikling og kommersialisering tilpasset budsjett.  

Veni kan også ta et produktansvar, hvor vi legger til rette for at flere selskaper kan dele felles funksjonalitet, og spare penger uten at det går på bekostning av kvalitet.

Hvordan fungerer det?

Du er produkteier og vi gjør jobben for deg.

Vi starter gjerne med en eller flere workshops og design-sprints for å definere hva som skal utvikles og hvordan det skal foregå. Det er viktig for oss å forstå hvem brukerne er og hvordan produktet skal gjøre hverdagen bedre for dem. Når vi forstår planen, vil vi etterpå kunne ta avgjørelser for teknologi og arkitektur.

I digital produktutvikling mener vi at et brukersentrert fokus er den rette veien å gå. Det vil si at vi starter med design, bruker- og markedsinnsikt med skissering av hvordan produktet kan se ut.  Teknologivalg og utvikling kommer senere, når brukerforståelsen og designet er testet og satt. 

Erfaring viser at denne måten å jobbe på gjør produktet mer engasjerende for brukerne, er mer fleksibelt for markedsendringer og får en lengre levetid. På toppen av det hele blir totalsummen fra start til lansering normalt lavere enn om man starter med teknologien – og må gjøre mange kostbare endringer når produktet lanseres på markedet.

Om ikke annet blir spesifisert bygger vi alltid produktene i skyen. Med sikring og løsninger som sikrer god brukeropplevelse, stabil drift og i et skalerbart format som lett kan bygges videre på.

Vi vet hvordan vi kommer i mål. Sammen med kunde blir vi enig om hva vi kan oppnå i forhold til budsjett. Noen ganger tillater økonomien at alt bygges robust i første prosjekt, andre ganger velger vi løsninger som vil fungere en stund men som må endres når produktet får markedsaksept og et større antall brukere. 

Underveis i utviklingen legger vi opp til brukertesting og utvidet markedsinnsikt for å så tidlig som mulig oppdage muligheter og eventuelle blindveier. 

Fasene i våre utviklingsløp

 • Kartlegging av konsept
 • Definisjon av produkt med skisser og brukerreise
 • Prototyping og testing
 • Utvikling og testing
 • Lansering
 • Kommersialisering 
 • Videre utvikling av produktet i passende iterasjoner basert på erfaringer, markedsbehov og brukertilbakemeldinger.

Noen bransjer vi har gjort produktutvikling for

 • Eiendom
 • Finans
 • Underholdning
 • Agrikultur
 • e-Sport
 • Retail
 • e-Commerce
 • Robotikk
 • Nanoteknologi
 • Shipping
 • Olje, gass og energi
 • Fornybar
 • Sport

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan vi best kan bistå dere med produktutvikling. 

VI TILBYR TJENESTER INNENFOR DISSE
OMRÅDENE.

KARTLEGGING

Før man bygger, så planlegger man. Dette kan vi, og gjør dette sammen med deg. Vi kartlegger muligheter og utformer forslag for å legge de beste føringene for videre utvikling og prototyping.

VÅRE PRODUKTER OG LØSNINGER

Kanskje har du de samme utfordringene som andre? Vi har ferdige produkter og løsninger som raskt kan implementeres og settes i drift hos dere.

PRODUKTUTVIKLING

Har du satt deg fast eller har ideen, men mangler det tekniske teamet? Vi kan overta ansvaret for produktutviklingen

DESIGN OG UX

Alt handler om mennesker. Teknologi kan være så bra det vil, men fungerer det ikke for mennesket som skal bruke den – hjelper det lite. Vi har skarpe design- og UX-team som sikrer et brukersentrert fokus og styrking av dine konkurransefortrinn i all vår utvikling.

TEST OG MONITORERING

Oppdag potensielle feil før brukeren gjør det. Vi kvalitetssikrer  software og integrasjoner med egne teams som setter opp monitorering på kundenes systemer og utfører tester for å sikre stabil drift og god funksjonalitet.

TRYGG HAVN

Digitale systemer og produkter er ikke vedlikeholdsfrie. Sammen med kundene våre setter vi opp planer for å sikre systemene og legger plan for videreutvikling av funksjonalitet. For flere kunder har vi også tatt oppdraget med å flytte eksisterende løsninger fra lokalt driftsmiljø over til skyen hos Microsoft (Azure), Amazon og Google med god suksess.

KONSULENTER

Har du kontrollen selv og trenger bare litt ekstra hjelp? Det ordner vi! Ta kontakt slik at vi kan finne ut hvem som er den beste hos oss til å bistå dere.