KONTAKTPERSON

Competence Tracker er et program som er utviklet for å gi en systematisk tilnærming og dokumentasjon av realkompetanse og trening. 

Mange digitale løsninger gir kontrollen på sertifiseringer og utdannelse, men få av dem gir oversikt og kontroll på trening og reell kompetanse til den enkelte. Dette får du her, satt i system. Med Competence Tracker kan man planlegge og dokumentere trening og opplæring med både egentrening og godkjenninger av instruktør.

Administrator holder oversikten for de ansattes realkompetanse ved hjelp av system for:

 • Utløpsdatoer
 • Versjoner
 • Arbeidsflyt i verifiseringsprosess
 • Påminnelser
 • Krysstrening
 • Lokasjoner og krav

Gjennomført opplæring og trening genererer egne sertifikater

 • Knyttet til lokasjon og rolle
 • Basert på sett med opplæringer
  • Dokumenter og filer kandidaten skal ha satt seg inn i
  • Beskrivelser av kompetanseelementer kandidaten skal mestre, med kommentar eller godkjenning fra instruktør
  • Quiz – tilfeldig testing underveis i opplæringen
 • Sluttgodkjenning av definert instruktør

Mulighet for enkel integrering med Perseus HR-system

Skreddersøm

Mange bedrifter har komplekse digitale økosystemer. Vi anerkjenner at én størrelse ikke nødvendigvis passer alle. Ofte trenger man at et nytt produkt eller løsning må kunne implementeres med eksisterende løsninger. Våre produkter er satt opp slik at vi kan justere dem for å passe inn i ulike prosesser, forretningsmodeller og digitale økosystemer. Det kan også utvikles nye egenskaper i produktene slik at de løser spesifikke oppgaver i deres bedrift. Ta en prat med oss for å diskutere hvordan vi kan sette sammen den riktige løsningen for dere. 

VI TILBYR TJENESTER INNENFOR DISSE
OMRÅDENE.

KARTLEGGING

Før man bygger, så planlegger man. Dette kan vi, og gjør dette sammen med deg. Vi kartlegger muligheter og utformer forslag for å legge de beste føringene for videre utvikling og prototyping.

VÅRE PRODUKTER OG LØSNINGER

Kanskje har du de samme utfordringene som andre? Vi har ferdige produkter og løsninger som raskt kan implementeres og settes i drift hos dere.

PRODUKTUTVIKLING

Har du satt deg fast eller har ideen, men mangler det tekniske teamet? Vi kan overta ansvaret for produktutviklingen

DESIGN OG UX

Alt handler om mennesker. Teknologi kan være så bra det vil, men fungerer det ikke for mennesket som skal bruke den – hjelper det lite. Vi har skarpe design- og UX-team som sikrer et brukersentrert fokus og styrking av dine konkurransefortrinn i all vår utvikling.

TEST OG MONITORERING

Oppdag potensielle feil før brukeren gjør det. Vi kvalitetssikrer  software og integrasjoner med egne teams som setter opp monitorering på kundenes systemer og utfører tester for å sikre stabil drift og god funksjonalitet.

TRYGG HAVN

Digitale systemer og produkter er ikke vedlikeholdsfrie. Sammen med kundene våre setter vi opp planer for å sikre systemene og legger plan for videreutvikling av funksjonalitet. For flere kunder har vi også tatt oppdraget med å flytte eksisterende løsninger fra lokalt driftsmiljø over til skyen hos Microsoft (Azure), Amazon og Google med god suksess.

KONSULENTER

Har du kontrollen selv og trenger bare litt ekstra hjelp? Det ordner vi! Ta kontakt slik at vi kan finne ut hvem som er den beste hos oss til å bistå dere.