KONTAKTPERSON

Maintweb sin primærfunksjon er å støtte bedriftens vedlikeholdssystem 

Et system laget for god prosessplanlegging og –oversikt for vedlikehold i maritim og energiindustri. Sikrer utførelse og dokumentasjon av arbeid med tilhørende rapportering. En del av softwareporteføljen fra Veni laget primært for shipping og energiindustri. Maintweb har vært i bruk og videreutviklet siden 2002 og kan kjøres lokalt eller skybasert.

Hovedelementer i Maintweb

Gjennomføring av vedlikehold med dokumentasjon

 • Arbeidet og prosessen settes opp av koordinator
 • Prosess og sjekklister med validering og dokumentering underveis
 • Dokumenter, sertifikater, manualer etc knyttes til oppgaven

 

Rolleoversikt og -kontroll

 • Knytter personer til roller for å ha kontroll for hvem gjør hva, lett å finne stedfortredere
 • Ulike roller utfører sitt arbeid som igjen godkjennes av rett person og dokumenteres
 • Systemet varsler de ulike rollene når det er deres tur i prosessen

 

Rapportering

 • Enkel oversikt status og fremdrift
 • Status åpne og gjennomførte saker
 • Fullføringstid og utvikling
 • Kan hentes ut på person, rolle, felt, lokasjon m.m.

 

Integrasjoner og oppsett

 • Kjøres lokalt eller i sky (Azure)
 • Kan integreres mot CRM og vedlikeholdssystem / planleggingssystem
 • Kan tilpasses for ulike behov innen roller, type lokasjoner, rapporter m.m.

 

Skreddersøm

Mange bedrifter har komplekse digitale økosystemer. Vi anerkjenner at én størrelse ikke nødvendigvis passer alle. Ofte trenger man at et nytt produkt eller løsning må kunne implementeres med eksisterende løsninger. Våre produkter er satt opp slik at vi kan justere dem for å passe inn i ulike prosesser, forretningsmodeller og digitale økosystemer. Det kan også utvikles nye egenskaper i produktene slik at de løser spesifikke oppgaver i deres bedrift. Ta en prat med oss for å diskutere hvordan vi kan sette sammen den riktige løsningen for dere.

VI TILBYR TJENESTER INNENFOR DISSE
OMRÅDENE.

KARTLEGGING

Før man bygger, så planlegger man. Dette kan vi, og gjør dette sammen med deg. Vi kartlegger muligheter og utformer forslag for å legge de beste føringene for videre utvikling og prototyping.

VÅRE PRODUKTER OG LØSNINGER

Kanskje har du de samme utfordringene som andre? Vi har ferdige produkter og løsninger som raskt kan implementeres og settes i drift hos dere.

PRODUKTUTVIKLING

Har du satt deg fast eller har ideen, men mangler det tekniske teamet? Vi kan overta ansvaret for produktutviklingen

DESIGN OG UX

Alt handler om mennesker. Teknologi kan være så bra det vil, men fungerer det ikke for mennesket som skal bruke den – hjelper det lite. Vi har skarpe design- og UX-team som sikrer et brukersentrert fokus og styrking av dine konkurransefortrinn i all vår utvikling.

TEST OG MONITORERING

Oppdag potensielle feil før brukeren gjør det. Vi kvalitetssikrer  software og integrasjoner med egne teams som setter opp monitorering på kundenes systemer og utfører tester for å sikre stabil drift og god funksjonalitet.

TRYGG HAVN

Digitale systemer og produkter er ikke vedlikeholdsfrie. Sammen med kundene våre setter vi opp planer for å sikre systemene og legger plan for videreutvikling av funksjonalitet. For flere kunder har vi også tatt oppdraget med å flytte eksisterende løsninger fra lokalt driftsmiljø over til skyen hos Microsoft (Azure), Amazon og Google med god suksess.

KONSULENTER

Har du kontrollen selv og trenger bare litt ekstra hjelp? Det ordner vi! Ta kontakt slik at vi kan finne ut hvem som er den beste hos oss til å bistå dere.