KONTAKTPERSON

Komplett skybasert HR-system laget for koordinatorer og operasjonellpersonell

 

Perseus er vårt system for planlegging av arbeidsrotasjoner.

Med lang bransjeerfaring og sterk brukerinvolvering har vi utviklet et av bransjens mest moderne og fleksible HR-systemer for personellstyring. I Perseus støttes bemanning av prosjekter i henhold til kompetanse og ressursbehov sammen med planlegging av komplekse rotasjonsordninger og skiftplaner.

HR-systemet Perseus gir til enhver tid full oversikt over alt tilgjengelig personell, deres kompetanse og utnyttelsesgrad.

Data presenteres i oversiktlige skjermbilder som viser pågående aktiviteter og allokert personell i sanntid.

Personellkoordinator og prosjektledere har oversikten de trenger for å sikre at personellbehovet i prosjekter er dekket, og at operatørene innehar rett kompetanse.

Fordeler

Økt utnyttelsesgrad av arbeidsstyrken og reduksjon av personalkostnader.

Med analyseverktøyet i Perseus har bedriften mulighet for å definere og fokusere på sentrale måltall (KPI), for utnyttelse av personell i tilgjengelig periode, og dermed minimalisere bruken av overtid.

Hvordan og hvorfor økes utnyttelsesgraden med HR-systemet Perseus:

 • Ved å sørge for å ha rett kompetanse, på rett oppdrag, til rett tid
 • Tilbyr søk etter personell på tvers av kompetansekrav og tilgjengelighet
 • Sammenstilling av behov og tilgjengelighet forenkler planleggingen
 • Mindre bruk av personell på friperioder (overtid)
 • Mindre overtid på grunn av oppbrukt årsverk

Beslutningsstøtte

Mindre overtidsbruk, redusert kost, ingen ulovlig overtid.

Bedre kontroll med pålagt avspasering og tilgjengelige perioder gir mindre overtidsbruk, redusert kost og bedriften unngår bruk av ulovlig overtid.

Effektiv dokumentasjon av personellets utnyttelsesgrad gjør det enklere å planlegge riktig bemanning og sørger for full oversikt når kritiske spørsmål skal besvares:

 • Er det mer lønnsomt å leie inn personell i hektiske perioder?
 • Er aktiviteten jevnt økende eller er det sesongvariasjoner?
 • Er det mer lønnsomt å ansette flere for å redusere bruken av overtid?
 • Ved å se aktiviteten på tvers av avdelinger kan en vurdere om personell kan overføres midlertidig

TILLEGGSMODULER

Som tilleggsmoduler kan tilbys

 • CV-Modul
 • Timelister med AML-rapportering
 • Opprettelse av timeliste fra plan
 • Generering av variabel kost basert på plan eller timeliste
 • Overføring av variabelkost til lønnssystem med godkjenningsprosess
 • Integrasjon med reisebyrå
 • SMS- og emailvarsling til ansatte om utreiseplan
 • Competence Tracker – modul for kartlegging og dokumentasjon av realkompetanse

Skreddersøm

Mange bedrifter har komplekse digitale økosystemer. Vi anerkjenner at én størrelse ikke nødvendigvis passer alle. Ofte trenger man at et nytt produkt eller løsning må kunne implementeres med eksisterende løsninger. Våre produkter er satt opp slik at vi kan justere dem for å passe inn i ulike prosesser, forretningsmodeller og digitale økosystemer. Det kan også utvikles nye egenskaper i produktene slik at de løser spesifikke oppgaver i deres bedrift. Ta en prat med oss for å diskutere hvordan vi kan sette sammen den riktige løsningen for dere. 

VI TILBYR TJENESTER INNENFOR DISSE
OMRÅDENE.

KARTLEGGING

Før man bygger, så planlegger man. Dette kan vi, og gjør dette sammen med deg. Vi kartlegger muligheter og utformer forslag for å legge de beste føringene for videre utvikling og prototyping.

VÅRE PRODUKTER OG LØSNINGER

Kanskje har du de samme utfordringene som andre? Vi har ferdige produkter og løsninger som raskt kan implementeres og settes i drift hos dere.

PRODUKTUTVIKLING

Har du satt deg fast eller har ideen, men mangler det tekniske teamet? Vi kan overta ansvaret for produktutviklingen

DESIGN OG UX

Alt handler om mennesker. Teknologi kan være så bra det vil, men fungerer det ikke for mennesket som skal bruke den – hjelper det lite. Vi har skarpe design- og UX-team som sikrer et brukersentrert fokus og styrking av dine konkurransefortrinn i all vår utvikling.

TEST OG MONITORERING

Oppdag potensielle feil før brukeren gjør det. Vi kvalitetssikrer  software og integrasjoner med egne teams som setter opp monitorering på kundenes systemer og utfører tester for å sikre stabil drift og god funksjonalitet.

TRYGG HAVN

Digitale systemer og produkter er ikke vedlikeholdsfrie. Sammen med kundene våre setter vi opp planer for å sikre systemene og legger plan for videreutvikling av funksjonalitet. For flere kunder har vi også tatt oppdraget med å flytte eksisterende løsninger fra lokalt driftsmiljø over til skyen hos Microsoft (Azure), Amazon og Google med god suksess.

KONSULENTER

Har du kontrollen selv og trenger bare litt ekstra hjelp? Det ordner vi! Ta kontakt slik at vi kan finne ut hvem som er den beste hos oss til å bistå dere.