KONTAKTPERSON

Proma er et sky- og modulbasert bedriftsressurs planleggingssystem (ERP). 

Har dere utleie av utstyr eller utfører prosjekter på flere lokasjoner, så er Proma det ultimate styringssystemet.

Proma sørger for full kontroll i alle prosjektfaser. Prosesser blir satt i system og skaper synlighet og enkelhet til komplekse operasjoner og er av de ledende systemer innen virksomhetsstyring.

Du får kontroll helt fra kontraktsinngåelse til fakturering, hvor hver avdeling og ansatte får full kontroll på deres oppgave, og uten manuelle korrespondanser.

Proma er bygget basert på moduler, slik at det enklere kan integreres i eksisterende prosess infrastruktur.

Hvem er det for?

Proma er for bedrifter som forstår «lean», tar læring av tidligere prosesser og oppdrag. Setter det i system og dermed sørge for økt verdiskapning av hver kontrakt.; minimerer menneskelig feil opp mot prosjekt. Proma har flere muligheter enn begrensninger. 

Bransjer og segment:

  • Utleie av utstyr
  • Salg av utstyr
  • Serviceprosjekter
  • Vedlikeholdsprosjekter

Innhold

ERP integrasjon mot PO

Vi integrerer med alle systemer innen ERP, ofte begynner en kjøpsordre i et ERP system.

Proma er også godt integrert med Perseus, slik at ledere og administratorer kan få et helhetsbilde i et skjermbilde.

Sammensetting av utstyr

I noen tilfeller så er det en del utstyr som skal bli sendt eller transportert til arbeidslokasjon. Utstyrspakke kommer gjerne fra PO’en, erfaringsdatabasen eller basert på faste utstyr basert på en type jobbutførsel/prosjekt

Pakketering

Klargjøring av alt utstyr, registering av transportselskap og pakke. Alt utstyr blir registrert med godkjente fraktordre.

Prosjektlæring

Her legges inn erfaring og utforinger i forhold til et gitt prosjekt inn i systemet. Her vil prosjektleder legge enkelt inn problemstillinger de har stått ovenfor og eventuelle løsninger.

Erfaringsdatabase

Erfaringsdatabasen utgjør en viktig del av arbeidsprosessene og lønnsomheten av hver enkelt oppdrag/prosjekt/kontrakt. Prosjektleder vil få en kognitiv læringsmetode opp mot ansatte der systemet tilfører god oversikt over hvilken utfordring som oppstod under forrige prosjekt, helt ned på samme lokasjon og kunde.

Kontroll jobbutførelse

Jobbutførselen blir satt inn i et skjermbilde der leder/koordinator får en enkel framstilling og dermed god kontroll på at et prosjekt er i rute, og alle har fortatt seg sin oppgave.

Faktureringsvarsel

Fakturering skal ofte skje på forskjellige tidspunkter opp mot et prosjekt eller utleie. Her sørger proma for at alt fakturering foregår i henhold til bedriftsbestemmelser og dermed opprettholder en positiv kontantstrøm mot en utført tjeneste.

KPI-analyse

Ledelsen vil få økt kontroll over hvordan bedriften presterer fra prosjekt til prosjekt. Men fokus på analyser som hjelper ledere til å kartlegge flaskehalser og effektivitet.

Skreddersøm

Mange bedrifter har komplekse digitale økosystemer. Vi anerkjenner at én størrelse ikke nødvendigvis passer alle. Ofte trenger man at et nytt produkt eller løsning må kunne implementeres med eksisterende løsninger. Våre produkter er satt opp slik at vi kan justere dem for å passe inn i ulike prosesser, forretningsmodeller og digitale økosystemer. Det kan også utvikles nye egenskaper i produktene slik at de løser spesifikke oppgaver i deres bedrift. Ta en prat med oss for å diskutere hvordan vi kan sette sammen den riktige løsningen for dere. 

VI TILBYR TJENESTER INNENFOR DISSE
OMRÅDENE.

KARTLEGGING

Før man bygger, så planlegger man. Dette kan vi, og gjør dette sammen med deg. Vi kartlegger muligheter og utformer forslag for å legge de beste føringene for videre utvikling og prototyping.

VÅRE PRODUKTER OG LØSNINGER

Kanskje har du de samme utfordringene som andre? Vi har ferdige produkter og løsninger som raskt kan implementeres og settes i drift hos dere.

PRODUKTUTVIKLING

Har du satt deg fast eller har ideen, men mangler det tekniske teamet? Vi kan overta ansvaret for produktutviklingen

DESIGN OG UX

Alt handler om mennesker. Teknologi kan være så bra det vil, men fungerer det ikke for mennesket som skal bruke den – hjelper det lite. Vi har skarpe design- og UX-team som sikrer et brukersentrert fokus og styrking av dine konkurransefortrinn i all vår utvikling.

TEST OG MONITORERING

Oppdag potensielle feil før brukeren gjør det. Vi kvalitetssikrer  software og integrasjoner med egne teams som setter opp monitorering på kundenes systemer og utfører tester for å sikre stabil drift og god funksjonalitet.

TRYGG HAVN

Digitale systemer og produkter er ikke vedlikeholdsfrie. Sammen med kundene våre setter vi opp planer for å sikre systemene og legger plan for videreutvikling av funksjonalitet. For flere kunder har vi også tatt oppdraget med å flytte eksisterende løsninger fra lokalt driftsmiljø over til skyen hos Microsoft (Azure), Amazon og Google med god suksess.

KONSULENTER

Har du kontrollen selv og trenger bare litt ekstra hjelp? Det ordner vi! Ta kontakt slik at vi kan finne ut hvem som er den beste hos oss til å bistå dere.