KONTAKTPERSON

INNOVASJON

Innovasjon handler om å se muligheter og behov – og om å gjøre noe med det. I Veni ønsker vi ikke bare å være gode på å ta i bruk nye innovasjoner, men å være med på å videreutvikle bransjene vi jobber i.

VENI JOBBER MED INNOVASJON PÅ TRE NIVÅER

  • Vi holder oss oppdatert på nye teknologier og prosesser, og bistår våre kunder med å identifisere og implementere disse der det er hensiktsmessig
  • Vi bistår våre kunder i deres interne innovasjonsprosjekter
  • Vi identifiserer udekkede behov i markedet og utvikler egne produkter og tjenester

Et godt grunnlag for å innovere får man når man samler forskjellige typer mennesker med diversitet innen fag og bransjekunnskap. I Veni har vi samlet eksperter innen bærekraft, energi, automasjon, VDC, IT-infrastruktur, smartbygg, systemutvikling og virksomhetsstyring, som brenner for å løfte sine bransjer til neste nivå.

Veni har et utstrakt samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjoner, samt innovasjonsklynger, hvor vi sammen utvikler nye ideer og teknologier, og samtidig sikrer synergier mellom institusjoner og industri. Vår kunnskap og erfaring bidrar til gjenbruk av teknologi, løsninger og erfaringer mellom virksomheter og bransjer.

VI TILBYR TJENESTER INNENFOR DISSE
OMRÅDENE.

LIFE@WORK

Den digitale plattformen Life@Work syr sammen tjenester som gjør hverdagen
enklere og mer effektiv for brukere av kontorbygg.  

VDC

VDC er en helhetlig metodikk for gjennomføring av byggeprosjekter med sterkt fokus på gevinstrealisering gjennom samspillet mellom mennesker, teknologi og prosesser.

Bærekraft

Vi tilbyr rådgivningstjenester som spenner fra overordnede bærekraftstrategier på virksomhets- og områdeutviklingsnivå, til miljøtiltak og sertifiseringer på produktnivå.