KONTAKTPERSON

Våre produkter og løsninger

Kanskje har du de samme utfordringene som andre? Vi har ferdige produkter og løsninger som raskt kan implementeres og settes i drift hos dere

I Veni skaper vi produkter og løsninger som skaper synlig og direkte verdi for kundene våre. Disse er skybaserte SaaS løsninger som lett integreres og skaleres til behovet.  Produktene våre er utviklet i tett samarbeid med bransjene og brukerne  for å sikre kvalitet og riktig funksjonalitet.

Våre systemer er bygget i moduler. Dette muliggjør stor grad av tilpassing, slik at det enkelt kan integreres i eksisterende prosesser. 

BYGG & EIENDOM

Life@Work logo

Den digitale plattformen Life@Work syr sammen tjenester som gjør hverdagen enklere og mer effektiv for brukere av kontorbygg.  

I Life@Work samler byggeier alle tjenester, ressurser og informasjon for et bygg i en felles portal eller app for å skape oversikt og en enklere hverdag for seg selv, brukere og leietakere i bygget. 

Life@Work integreres også med eksisterende systemer og får jevnlig oppdateringer og ny funksjonalitet. 

ERP OG UTLEIE

Proma er et modulbasert bedriftsressurs planleggingssystem (ERP). Har dere utleie av utstyr eller utfører prosjekter på flere lokasjoner, så er Proma det ultimate styringssystemet – med full kontroll i alle prosjektfaser, fra kontraktsinngåelse til fakturering.

Proma er modulbasert, slik at det enklere kan integreres i eksisterende prosess infrastruktur.

HR, KOMPETANSE- OG RESSURSPLANLEGGING

Komplett HR-system laget til koordinatorer og operasjonellpersonell for planlegging av arbeidsrotasjoner.

I Perseus støttes bemanning av prosjekter i henhold til kompetanse og ressursbehov i tillegg til planlegging av komplekse rotasjonsordninger og skiftplaner – med full oversikt over alt tilgjengelig personell, deres kompetanse og utnyttelsesgrad.

Competence Tracker er et program utviklet for å gi en systematisk tilnærming og dokumentasjon av realkompetanse og trening ut over sertifiseringen.

VEDLIKEHOLD OG PROSESSPLANLEGGING

Maintweb er et system laget for god prosessplanlegging og -oversikt for vedlikehold. Med dette programmet sikrer man utførelsen av vedlikeholdsarbeid med tilhørende dokumentasjon og rapportering.

Som bruker har man full oversikt over roller og stedfortredere, hvem som gjør hva, status på oppgaver og arbeid, fullføringstid, lokasjoner med mer. 

NOEN AV VÅRE KUNDER

VI TILBYR TJENESTER INNENFOR DISSE
OMRÅDENE.

KARTLEGGING

Før man bygger, så planlegger man. Dette kan vi, og gjør dette sammen med deg. Vi kartlegger muligheter og utformer forslag for å legge de beste føringene for videre utvikling og prototyping.

VÅRE PRODUKTER OG LØSNINGER

Kanskje har du de samme utfordringene som andre? Vi har ferdige produkter og løsninger som raskt kan implementeres og settes i drift hos dere.

PRODUKTUTVIKLING

Har du satt deg fast eller har ideen, men mangler det tekniske teamet? Vi kan overta ansvaret for produktutviklingen

DESIGN OG UX

Alt handler om mennesker. Teknologi kan være så bra det vil, men fungerer det ikke for mennesket som skal bruke den – hjelper det lite. Vi har skarpe design- og UX-team som sikrer et brukersentrert fokus og styrking av dine konkurransefortrinn i all vår utvikling.

TEST OG MONITORERING

Oppdag potensielle feil før brukeren gjør det. Vi kvalitetssikrer  software og integrasjoner med egne teams som setter opp monitorering på kundenes systemer og utfører tester for å sikre stabil drift og god funksjonalitet.

TRYGG HAVN

Digitale systemer og produkter er ikke vedlikeholdsfrie. Sammen med kundene våre setter vi opp planer for å sikre systemene og legger plan for videreutvikling av funksjonalitet. For flere kunder har vi også tatt oppdraget med å flytte eksisterende løsninger fra lokalt driftsmiljø over til skyen hos Microsoft (Azure), Amazon og Google med god suksess.

KONSULENTER

Har du kontrollen selv og trenger bare litt ekstra hjelp? Det ordner vi! Ta kontakt slik at vi kan finne ut hvem som er den beste hos oss til å bistå dere.